No Harm Bothnia seminarieserie

Seminarieserie för det regionala forskarnätverket arrangerad av Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet, hösten 2020

Plats: VCS auditorium Grågås/Teams-föreläsning
Tid: torsdagar kl. 12.00–15.30 
Utbildningsansvarig: docent Tuija Ikonen, Åbo Universitet
Målgrupp: Forskare, studerande som genomför lärdomsprov och utvecklare i Österbotten intresserade av patient- och klientsäkerhet.

Presentationsmaterial finns här och inspellningar kan man fråga av noharm@vshp.fi. 

Seminarierna är avgiftsfria och du kan delta på plats eller via Teams. Om du deltar via Teams kom ihåg att logga in med dit eget namn (förnamn och efternamn) och organisation. Vi användar aula-funktion på Teams så vänta lite om du inte släpper in strax.

Tidtabell för seminarieeftermiddagarna I-VI: 

12–12.15 Välkommen och presentation
12.15–13.15 Key Note-föreläsaren 
13.15–13.25 Kommentarinlägg och diskussion 
13.25–13.45 Kaffepaus
13.45–14.15 Andra föreläsaren 
14.15–14.30 Kommentarinlägg och diskussion 
14.30–15.00 Tredje föreläsaren 
15.00–15.15 Kommentarinlägg och diskussion 
15.15–15.30 Sammanfattning

17.9.2020 No Harm Bothnia seminarium I: Ledarskap och kommunikation​

Om du vill se inspelningen från seminariet, kan du begära den via e-post noharm@vshp.fi.

24.9.2020 No Harm Bothnia seminarium II: Arbetsgemenskapen och personalresurser​

Om du vill se inspelningen från seminariet, kan du begära den via e-post noharm@vshp.fi.

1.10.2020 No Harm Bothnia seminarium III: Kvalitet och patientsäkerhetskunskap​

Om du vill se inspelningen från seminariet, kan du begära den via e-post noharm@vshp.fi.

12:00–12:15 Välkomsthälsning och presentation 
Ordförande Satu Hautamäki, HTT, överskötare, Vasa centralsjukhus och Tony PellfolkMed.Dr/ LT, utvecklingsdirektör, Vasa centralsjukhus
Kommentarer  Marketta KoskelaTtM, servicechef, Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad och Tony Pellfolk
12:15–13:15 Att leda säkerhet och kvalitet 
Marina Kinnunen, KTT, sjukvårdsdistriktets direktör, Vasa sjukvårddistrikt
13:15–13:25 Kommentarer och diskussion 
13:25–13:45 Kahvitauko/ Kaffepaus 
13:45–14:15 Lääkitysturvallisuus ja koulutus  
Sirkku Säätelä, MPA, Lektor i klinisk vård, Yrkeshögskolan Novia 
14:15–14:30 Kommentarer och diskussion 
14:30–15:00 Potilasturvallisuuden menettelytavat 
Mari Plukka, YAMK sh, väitöskirjatutkija Åbo Academi, kvalitetsdirektör, Vaasan keskussairaala    
15:00–15:15 Kommentarer och diskussion 
15:15–15:30 Sammanfattning 

29.10.2020 No Harm Bothnia seminarium IV: Kultur och etik​

På grund av pandemisituationen i Vasa, använder vi endast Teams 29.10. Anmälning ändå via Vasa sjukvårdsdistrikts utbildningskalender senast 25.10. Skild anmälning till respektive tillfälle. ​Mer information om anmälningar: ​Lotta Wasström, lotta.wasstrom(at)vshp.fi, tel. 040 7231 950

Ordförande: Susanne Salmela, HvD/TtT, utvecklingsöverskötare/ kehittämisylihoitaja, Vasa centralsjukhus och Tarja Hautamäki, HTT, FM, kulttuuripäällikkö, Pohjanmaan liitto 
Kommentatorer: Kati Komulainen, TtT, rehtori/ toimitusjohtaja, Vaasan ammattikorkeakoulu och Susanne Salmela
Föreläsare: Heli Vaartio-Rajalin, Linda Nyholm, Anita Wikberg 
Kommentarinlägg: Susanne Salmela, Kati Komulainen
Valfria ämnen: Kultur, värden, etik, attityder, välmående- och hälsofördelar, patient- och klientcentrerat angreppssätt, effektivitet

12:00–12:15 Välkomsthälsning och presentation 
12:15–13:15 Potilaskeskeisyys - sairaanhoitaja potilaan eettisten oikeuksien valvojana
 
Heli Vaartio-Rajalin, TtT, kliinisen hoitotieteen dosentti, yliopistotutkija, Åbo Akademi, hoitotieteen laitos, Vaasa  
13:15–13:25 Kommentarer och diskussion 
13:25–13:45 Kaffepaus 
13:45–14:15 Etik och patientsäkerhet då vården digitaliseras
Linda Nyholm, docent i vårdandets etik, akademilektor vid Åbo Akademi  
14:15–14:30 Kommentarer och diskussion 
14:30–15:00 Patientsäkerhet vid vård av invandrare 
Anita Wikberg, HVD, lektor i vård vid Novia 
15:00–15:15 Kommentarer och diskussion 
15:15–15:30 Sammanfattning 

12.11.2020 No Harm Bothnia seminarium V: Socialvård och tjänster som ges i hemmet​

Anmälning via Vasa sjukvårdsdistrikts utbildningskalender senast 8.11.
Skild anmälning till respektive tillfälle. ​Mer information om anmälningar: ​Lotta Wasström, lotta.wasstrom(at)vshp.fi, tel. 040 7231 950

Föreläsare: Stina Wallin, Fredrica Nyqvist, Tony Pellfolk
Kommentarinlägg: Pia Nyman, Tuula Mulju 

Valfria ämnen: Socialvård, äldre personer, hemvård, hemsjukvård, undervisningshemvård, rehabilitering, verksamhetsmiljö, service- och vårdkedjor, överflyttningar, processer, lyhördhet, handledning av patient och klient

19.11.2020 No Harm Bothnia seminarium VI: Mätning och implementering​

Anmälning via Vasa sjukvårdsdistrikts utbildningskalender senast 15.11.
Skild anmälning till respektive tillfälle. Mer information om anmälningar: Lotta Wasström, lotta.wasstrom(at)vshp.fi, tel. 040 7231 950

Föreläsare: Auvo Rauhala, Tuija Ikonen, Pia Vähäkangas  
Kommentarinlägg: Teija idrissi ja Pia Wik

Valfria ämnen: Utvärdering, uppföljning, mätning, mätare, vårdsensitiva mätare, implementering, forskning, forskningsmetoder, RAI 

10.12.2020 No Harm Bothnia avslutningsseminarium: Evidensbaserad information om säkerhet​

Anmälning via Vasa sjukvårdsdistrikts utbildningskalender senast 6.12.
Skild anmälning till respektive tillfälle. Mer information om anmälningar: Lotta Wasström, lotta.wasstrom(at)vshp.fi, tel. 040 7231 950

Föreläsare: Karolina Olin, Jenni Kulmala, Satu Poikajärvi