No Harm Bothnia seminarieserie

Seminarieserie för det regionala forskarnätverket arrangerad av Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet, hösten 2020

Bekanta dig med vårens 2021 seminarieserie här.

Plats: VCS auditorium Grågås/Teams-föreläsning
Tid: torsdagar kl. 12.00–15.30 
Utbildningsansvarig: docent Tuija Ikonen, Åbo universitet

Seminarierna är avgiftsfria och du kan delta på plats eller via Teams. Om du deltar via Teams kom ihåg att logga in med dit eget namn (förnamn och efternamn) och organisation. Vi användar aula-funktion på Teams så vänta lite om du inte släpper in strax.


17.9.2020 Seminarium I: Ledarskap och kommunikation​

Ordförande:
Tuija Ikonen, ledare, Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet, professor i patientsäkerhet, Åbo universitet och
Jussi-Pekka Rauha, FaD, apotekare, Vasa centralsjukhus
Kommentarinlägg:
Jussi-Pekka Rauha, FaD, apotekare, Vasa centralsjukhus och
Susanne Salmela, HvD/TtT, utvecklingsöverskötare, Vasa centralsjukhus

12:00–12:15 Välkomsthälsning och presentation
12:15–13:15 Johtaminen kompleksisessa maailmassa/ Ledarskap i en komplex värld
Pirkko Vartiainen, professori, sosiaali- ja terveyshallinto, Vaasan yliopisto, Johtamisen yksikkö, sosiaali- ja terveyshallintotiede
13:15–13:25 Kommentarer och diskussion
13:25–13:45 Kaffepaus
13:45–14:15 Kompleksisuuden monitulkintainen johtaminen/ Komplexitetens mångtydiga ledarskap
Juha Lindell, HTT, yliopiston lehtori, Vaasan yliopisto, Johtamisen yksikkö, sosiaali- ja terveyshallintotiede
14:15–14:30 Kommentarer och diskussion
14:30–15:00 Epävarman tulevaisuuden tarkastelu/ Granskning av en osäker framtid
Hanna-Kaisa Pernaa, HTT, tutkijatohtori, Vaasan yliopisto, Johtamisen yksikkö, sosiaali- ja terveyshallintotiede
15:00–15:15 Kommentarer och diskussion
15:15–15:30 Sammanfattning


24.9.2020 Seminarium II: Arbetsgemenskapen och personalresurser​

Ordförande:
Pia Nyman, HVD, utbildningsplanerare, Social och hälsovårdsverket i Jakobstad och 
Jaana Kalliokoski, TtM, servicechef, Vasa centralsjukhus / Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet
Kommentarinlägg:
Pia Nyman, HVD, utbildningsplanerare, Social och hälsovårdsverket i Jakobstad och 
Tanja Eriksson, yleislääketieteen erikoislääkäri, koulutusylilääkäri - Vaasan terveyskeskus ja VSSHP/PTH yksikkö

12:00–12:15 Välkomsthälsning och presentation
12:15–13:15 Vårdintensitet och arbetsbelastning
Lisbeth Fagerström, Professor i vårdvetenskap, rektor för Åbo Akademi i Vasa
13:15–13:25 Kommentarer och diskussion
13:25–13:45 Kaffepaus
13:45–14:15 Empatia, etiikka ja estetiikka – tulevaisuuden kulmakivet 
Kati Komulainen, TtT, rehtori/ toimitusjohtaja, Vaasan ammattikorkeakoulu
14:15–14:30 Kommentarer och diskussion
14:30–15:00 Monitahoarviointi osaamisen johtamisen välineenä - Kohti vaikuttavaa lääketieteen hajautettua perusopetusta
Satu Hautamäki, HTT, ylihoitaja, Vaasan keskussairaala   
15:00–15:15 Kommentarer och diskussion
15:15–15:30 Sammanfattning


1.10.2020 Seminarium III: Kvalitet och patientsäkerhetskunskap​

Ordförande:
Satu Hautamäki, HTT, överskötare, Vasa centralsjukhus och 
Tony Pellfolk, Med.Dr/ LT, utvecklingsdirektör, Vasa centralsjukhus
Kommentarinlägg:            
Marketta Koskela, TtM, servicechef, Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad och
Tony Pellfolk

12:00–12:15 Välkomsthälsning och presentation
12:15–13:15 Att leda säkerhet och kvalitet 
Marina Kinnunen, KTT, sjukvårdsdistriktets direktör, Vasa sjukvårddistrikt
13:15–13:25 Kommentarer och diskussion 
13:25–13:45 Kaffepaus 
13:45–14:15 Lääkitysturvallisuus ja koulutus  
Sirkku Säätelä, MPA, Lektor i klinisk vård, Yrkeshögskolan Novia 
14:15–14:30 Kommentarer och diskussion 
14:30–15:00 Potilasturvallisuuden menettelytavat 
Mari Plukka, YAMK sh, väitöskirjatutkija Åbo Academi, kvalitetsdirektör, Vaasan keskussairaala    
15:00–15:15 Kommentarer och diskussion 
15:15–15:30 Sammanfattning


29.10.2020 Seminarium IV: Kultur och etik​

Ordförande: 
Susanne Salmela, HvD/TtT, utvecklingsöverskötare, Vasa centralsjukhus och
Tarja Hautamäki, HTT, FM, kulturchef, Österbottens förbund 
Kommentarinlägg: 
Kati Komulainen, TtT, rektor/ VD, Vaasan ammattikorkeakoulu och 
Susanne Salmela

12:00–12:15 Välkomsthälsning och presentation 
12:15–13:15 Potilaskeskeisyys - sairaanhoitaja potilaan eettisten oikeuksien valvojana 
Heli Vaartio-Rajalin, TtT, kliinisen hoitotieteen dosentti, yliopistotutkija, Åbo Akademi, hoitotieteen laitos, Vaasa  
13:15–13:25 Kommentarer och diskussion 
13:25–13:45 Kaffepaus 
13:45–14:15 Etik och patientsäkerhet då vården digitaliseras
Linda Nyholm, docent i vårdandets etik, akademilektor vid Åbo Akademi  
14:15–14:30 Kommentarer och diskussion 
14:30–15:00 Patientsäkerhet vid vård av invandrare 
Anita Wikberg, HVD, lektor i vård vid Novia 
15:00–15:15 Kommentarer och diskussion 
15:15–15:30 Sammanfattning 


12.11.2020 Seminarium V: Socialvård och tjänster som ges i hemmet​

Ordförande: 
Tuija Ikonen, ledare, Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet, professor i patientsäkerhet, Åbo universitet och 
Riku Niemistö, YTL, överlärare, Vasa yrkeshögskola VAMK
Kommentarinlägg: 
Pia Nyman, TtT (HVD),  utbildningsplanerare, Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad och 
Tuula Mulju, YM, utvecklingsplanerare, SONet BOTNIA, Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus  

12:00–12:15 Välkomsthälsning och presentation 
12:15–13:15  Hur klientsäkerheten kan påverkas av hemvårdares arbetshälsa 
Stina Wallin, TtM, doktorand i hälsovetenskaper, Åbo Akademi  
13:15–13:25 Kommentarer och diskussion 
13:25–13:45 Kaffepaus 
13:45–14:15 Äldreomsorgen i förändring: exempel från regionala forsknings- och utvecklingsprojekt 
Fredrica Nyqvist, Docent, Akademilektor i socialpolitik, Åbo Akademi 
14:15–14:30 Kommentarer och diskussion 
14:30–15:00 Fall och begränsningsåtgärder inom äldreomsorgen 
Tony Pellfolk, Med.Dr/ LT, utvecklingsdirektör, Vasa centralsjukhus     
15:00–15:15 Kommentarer och diskussion 
15:15–15:30 Sammanfattning 


19.11.2020 Seminarium VI: Mätning och implementering

Ordförande:
Satu Hautamäki, HTT, överskötare, Vasa centralsjukhus och 
Camilla Mäkinen, HTM, fförvaltningsöverskötare , Social- och hälsosektorn, Vasa stad​
Kommentarinlägg:
Maria Virkki, LT, EMBA, laatu- ja potilasturvallisuusylilääkäri PHhyky, projektledare TEAS-hanke, VSHP och 
Teija Idrissi, TtM, överskötare Vasa stad

12:00–12:15 Välkomsthälsning och presentation, ordförande  
12:15–13:15 Potilasturvallisuuden indikaattorit Suomessa sekä Vaasan keskussairaalan potilasturvallisuustutkimusaineisto v. 2017 
Auvo Rauhala, dosent, forskningsöverläkare, Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet
13:15–13:25 Kommentarer och diskussion 
13:25–13:45 Kaffepaus 
13:45–14:15 Kansainväliset potilasturvallisuuden indikaattorit ja mittaristot  
Tuija Ikonen, ledare, Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet, professor i patientsäkerhet, Åbo universitet  
14:15–14:30 Kommentarer och diskussion 
14:30–15:00 Kotihoidon laatuhaasteet RAI tunnusluvuin mitattuna
Pia Vähäkangas, TtT, projektledare, Pohjanmaan Tulevaisuuden sote-keskus hanke 
15:00–15:15 Kommentarer och diskussion 
15:15–15:30 Sammanfattning 


10.12.2020 Avslutningsseminarium: Evidensbaserad information om säkerhet​

Tid: 10.12.2020, kl. 12.00–15.30   
Plats: VCS auditorium Grågås/Teams-föreläsning  
Utbildningsansvarig: Tuija Ikonen, ledare, Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet, professor i patientsäkerhet, Åbo universitet  
Målgrupp: Forskare, studerande som genomför lärdomsprov och utvecklare i Österbotten intresserade av patient- och klientsäkerhet.  
Seminarierna är avgiftsfria.   
I föreläsningar och diskussioner kan man använda eget modersmål.  
 
12–12.15 Tervetuloa ja esittäytyminen / Välkomsthälsning och presentation, puheenjohtaja/ordförande 
Tuija Ikonen, johtaja, Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus, potilasturvallisuuden professori, Turun yliopisto  
12.15–13.00 Adaptiivinen turvallisuuden varmistaminen kompleksisessa järjestelmässä 
Karolina Olin, TtM, tohtoriopiskelija, projektipäällikkö, VSSHP  
13.00–13.45 Tutkimusnäyttö laadukkaan terveyden edistämisen tukena –esimerkkinä aivoterveyden edistäminen  
Jenni Kulmala, TtT, YAMK-vastuuyliopettaja (gerontologia), Gerontologian ja kansanterveyden dosentti SeAMK, Erikoistutkija THL 
13.45–14.15 Kaffepaus  
14.15–15.00 Potilaan sekavuus -näkökulmia turvallisuuteen  
Satu Poikajärvi, TtM, ylihoitaja, Leikkaussalit, Teho- ja Kivunhoito, HYKS, HUS  
15.00–15.30 Sammanfattning