No Harm Bothnia SEMINARIESERIE 2021 VÅR

Forskningsrön om patient- och klientsäkerheten i Finland

I seminarieserien gås igenom finländsk forskning med avseende på strategier som förstärker patientsäkerheten eller lärdomar från farliga händelser och avvikelser i social- och hälsovården. Seminarierna lämpar sig som teoretiska studier för läkare under specialistutbildning, forskare, doktorander och studerande som genomför lärdomsprov. Webbinarierna sparas och som ni i efterhand kan se . 

Plats och tid: Vasa centralsjukhus, Auditorium Örn/Teams, torsdagar kl. 12–15.30
Utbildningsansvarig: Tuija Ikonen, professor i patientsäkerhet, Åbo universitet
Målgrupp: Forskare, studerande som genomför lärdomsprov och utvecklare som är intresserade av patient- och klientsäkerhet.

Personal vid Vasa centralsjukhus anmäler sig via Intranet utbildningskalendern och deltagare utifrån anmäler sig via utbildningskalendern. Skild anmälning till respektive tillfälle. ​

Presentationsmaterial finns här och inspellningar kan man fråga av noharm(a)vshp.fi. 

Tilläggsinformation fås av Jaana Kalliokoski, se kontaktuppgifterna här.

Seminarierna är avgiftsfria och du kan delta på plats eller via Teams. Om du deltar via Teams kom ihåg att logga in med dit eget namn (förnamn och efternamn) och organisation. Vi använder aula-funktion på Teams så vänta lite om du inte släpper in strax.

I föreläsningar och diskussioner kan man använda eget modersmål.

 

Tidtabell för seminarieeftermiddagarna

12.00–12.15 Välkomsthälsning och presentation
12.15–13.00 Första föreläsaren
13.00–13.10 Kommentarinlägg och diskussion
13.10–13.30 Kaffepaus och nätverksbildning
13.30–14.15 Andra föreläsaren
14.15–14.25 Kommentarinlägg och diskussion
14.30–15.15 Tredje föreläsaren
15.15–15.25 Kommentarinlägg och diskussion
15.25–15.30 Sammanfattning

 

Seminariernas program (förändringar möjliga)

21.1.2021 Seminariedag I: Arbetsbelastningens och ledarskapets betydelse för patient- och klientsäkerheten

Fråga erfer inspelningen per e-post på adressen noharm(at)vshp.fi. 

Ordförande:
Tuija Ikonen, forskningsledare, Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet
Tomi Laapotti, forskardoktor, Jyväskylän yliopisto
Kommentarinlägg:
Arja Tuomaala, HVM, chefsöverskötare, VSVD
Jussi Björninen SVM, FöM, chef för serviceområde, Social- och hälsosektorn, Vasa stad

12.00–12.15 Välkomsthälsning och presentation, ordförande

12.15–12.45 Vuorovaikutuksen johtaminen – Raja-aitojen tunnistaminen ja haastaminen
Tomi Laapotti, forskardoktor, Jyväskylän yliopisto

12.45–13.00 Kommentarer och diskussion

13.00–13.30 Kaffepaus, nätverkande

13.30–14.00 Virheille altis – inhimilliset tekijät lastensuojelun asiakasturvallisuudessa
Sanna Välimäki, SVM, doktorand, koordinerande förman (Keusote)

14.00–14.15 Kommentarer och diskussion

14.15–14.45 Voidaanko hoitotuloksia ennustaa hoitotyön kuormituksen optimaalisuutta tarkastelemalla?
Jaana Junttila, HVM, doktorand, Tampereen yliopisto, avdelningsskötare, sakkunnig i informationshantering inom sjukvården, Kuopion yliopistollinen sairaala

14.45–15.00 Kommentarer och diskussion

15.00–15.30 Sammanfattning

 

18.2.2021 Seminariedag II: Professionell växt och säkerställande av säkerhetskunnandet​

Länken till inspelningen. Du kan titta på inspelningen fram till 5.3.

Ordförande:
Satu Hautamäki, AVD, överskötare, Vasa centralsjukhus
Sanna Saikkonen, HVM, lektor i vårdarbete, teamansvarig för social- och hälsobranschen, Vasa yrkeshögskola VAMK
Kommentarinlägg:
Tanja Eriksson, specialläkare i allmänmedicin, utbildningsöverläkare – Vasa hälsocentral, VSSHP/ primärvårdsenheten / Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet
Emilia Ylirintala, undervisningsskötare, Vasa stad, VSSHP/ primärvårdsenheten

12.00–12.15 Välkomsthälsning och presentation, ordförande

12.15–13.00 Lääkehoidon osaaminen, osaamisen varmistaminen ja lääkitysturvallisuus
Sami Sneck, HvD, sjukskötare, utvärderingsöverskötare, OYS

13.00–13.10 Kommentarer och diskussion

13.10–13.30 Kaffepaus

13.30–14.15 Mistä virheet johtuvat, miten niitä voitaisiin estää ja miten tukea potilasta virheen tapahduttua?
Maarit Nevalainen, specialläkare i allmänmedicin, MD, klinisk lärare, Helsingfors universitet

14.15–14.25 Kommentarer och diskussion

14.30–15.15 Laatu ja potilasturvallisuus synnytysten hoidossa - miten kehittää relevantteja mittareita?
Aura Pyykönen, specialiserande läkare (MD), Kvinnokliniken, HUS

15.15–15.25 Kommentarer och diskussion

15.25–15.30 Sammanfattning

 

18.3.2021 Seminariedag III: Farliga händelser och patientskador som kunskapskälla

Personal vid Vasa centralsjukhus anmäler sig via Intranet utbildningskalendern och deltagare utifrån anmäler sig via utbildningskalendern senast 14.3.2021.

Ordförande:
Mari Plukka, sjukskötare (högre YH), doktorand Åbo Akademi, kvalitetschef, Österbottens välfärdsområde
Marianne Kuusisto, farmaceut, FM, koordinator för läkemedelssäkerhet, doktorand, Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet
Kommentarinlägg:
Pirjo Lehtomäki, HVM, sjukskötare, barnmorska, planerare, Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet
Sari Mäkinen, sjukskötare (YH), sjukskötare, patientombudsmannen, potilasasiamies, Vasa centralsjukhus

12.00–12.15 Välkomsthälsning och presentation, ordförande

12.15–13.00 Lääkehoidon vaaratapahtumat ja riskienhallinta
Anna-Riia Holmström, FaD, biträdande professor i läkemedelssäkerhet och vårdens effektivitet, HOH Helsinki One Health, Helsingfors universitet

13.00–13.10 Kommentarer och diskussion

13.10–13.30 Kaffepaus

13.30–14.15 Haipro-ilmoitusten hyödyntäminen lääkehoidon prosessin kehittämisessä ja lääkehaittojen ennaltaehkäisyssä
Outi Laatikainen, provisor, FT, forskare, MRC Oulu, Oulu universitet och Oulu universitetssjukhus

14.15–14.25 Kommentarer och diskussion

14.30–15.15 Tekstinlouhinta lääkehoidon vaaratapahtumaraporttien vapaatekstikuvausten analyysissa
Marja Härkänen, HVD, docent (läkemedelssäkerhet), universitetsforskare, Östra Finlands universitet

15.15–15.25 Kommentarer och diskussion

15.25–15.30 Sammanfattning

 

25.3.2021 Seminariedag IV: Strategi för säker läkemedelsbehandling

Personal vid Vasa centralsjukhus anmäler sig via Intranet utbildningskalendern och deltagare utifrån anmäler sig via utbildningskalendern senast 21.3.2021.

Ordförande:
Katri Hämeen-Anttila, docent, FaD, forsknings- och utvecklingschef, Fimea
Jaana Kalliokoski, servicechef, HvM, Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet
Kommentarinlägg:
Terhi Toivo, koordinator för läkemedelssäkerhet, FaD, Birkalands sjukvårdsdistrikt / sjukshusapotek
Emilia Laukkanen, HvM, projektkoordinator, Fimea

12.00–12.15 Välkomsthälsning och presentation, ordförande

12.15–13.00 Koordinoitu toimintamalli kotihoidon iäkkäiden asiakkaiden lääkitysturvallisuuden varmistamiseen      
Terhi Toivo, koordinator för läkemedelssäkerhet, FaD, Birkalands sjukvårdsdistrikt / sjukshusapotek

13.00–13.10 Kommentarer och diskussion

13.10–13.30 Kaffepaus

13.30–14.15 Lääkkeiden turvallisen käyttökuntoon saattamisen edistäminen sairaaloiden osastoilla
Eeva Suvikas-Peltonen, provisor (FaD), Satasairaalan sairaala-apteekki

14.15–14.25 Kommentarer och diskussion

14.30–15.15 Lääkehoidon turvallinen toteuttaminen on osaamista ja asennetta
Markus Karttunen HVD, utbildningschef, Oamk

15.15–15.25 Kommentarer och diskussion

15.25–15.30 Sammanfattning

 

15.4.2021 Seminariedag V: Säkerställande av säkerheten inom specialsjukvården​

Föreläsare: Morag Tolvi, Mari Liukka och Raku Hautamäki

 

29.4.2021 Seminariedag VI: Data hantering, datateknologi och automation – risker och nytta

Föreläsare: Virpi Jylhä, Sari Palojoki och Simo-Pekka Koivisto

 

6.5.2021 Seminariedag VII: Säkerhetskultur och patientperspektiv​

Föreläsare: Merja Sahlström, Anssi Kuosmanen och Inacio Pedro

 

27.5.2021 Avslutningsseminarium VIII: Systemperspektiv i forskning om patientsäkerhet​

Föreläsare: Anne Kanerva, Susanna Tella och Lotta Schepel
Ordförande: Tuija Ikonen