No Harm Bothnia SEMINARIESERIE 2021 VÅR

Forskningsrön om patient- och klientsäkerheten i Finland

I seminarieserien gås igenom finländsk forskning med avseende på strategier som förstärker patientsäkerheten eller lärdomar från farliga händelser och avvikelser i social- och hälsovården. Seminarierna lämpar sig som teoretiska studier för läkare under specialistutbildning, forskare, doktorander och studerande som genomför lärdomsprov. Webbinarierna sparas och som ni i efterhand kan se . 

Plats och tid: Vasa centralsjukhus, Auditorium Örn/Teams, torsdagar kl. 12–15.30
Utbildningsansvarig: Tuija Ikonen, professor i patientsäkerhet, Åbo universitet
Målgrupp: Forskare, studerande som genomför lärdomsprov och utvecklare som är intresserade av patient- och klientsäkerhet.

Personal vid Vasa centralsjukhus anmäler sig via Intranet utbildningskalendern och deltagare utifrån anmäler sig via utbildningskalendern. Skild anmälning till respektive tillfälle. ​

Presentationsmaterial finns på sidan i två veckors tid och inspellningar kan man fråga av noharm(a)vshp.fi

Tilläggsinformation fås av Jaana Kalliokoski, se kontaktuppgifterna här.

Seminarierna är avgiftsfria och du kan delta på plats eller via Teams. Om du deltar via Teams kom ihåg att logga in med dit eget namn (förnamn och efternamn) och organisation. Vi använder aula-funktion på Teams så vänta lite om du inte släpper in strax.

I föreläsningar och diskussioner kan man använda eget modersmål.

 

Tidtabell för seminarieeftermiddagarna

12.00–12.15 Välkomsthälsning och presentation
12.15–13.00 Första föreläsaren
13.00–13.10 Kommentarinlägg och diskussion
13.10–13.30 Kaffepaus och nätverksbildning
13.30–14.15 Andra föreläsaren
14.15–14.25 Kommentarinlägg och diskussion
14.30–15.15 Tredje föreläsaren
15.15–15.25 Kommentarinlägg och diskussion
15.25–15.30 Sammanfattning

 

Seminariernas program (förändringar möjliga)

21.1.2021 Seminariedag I: Arbetsbelastningens och ledarskapets betydelse för patient- och klientsäkerheten

Fråga erfer inspelningen per e-post på adressen noharm(at)vshp.fi. 

Ordförande:
Tuija Ikonen, forskningsledare, Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet
Tomi Laapotti, forskardoktor, Jyväskylän yliopisto
Kommentarinlägg:
Arja Tuomaala, HVM, chefsöverskötare, VSVD
Jussi Björninen SVM, FöM, chef för serviceområde, Social- och hälsosektorn, Vasa stad

12.00–12.15 Välkomsthälsning och presentation, ordförande

12.15–12.45 Vuorovaikutuksen johtaminen – Raja-aitojen tunnistaminen ja haastaminen
Tomi Laapotti, forskardoktor, Jyväskylän yliopisto

12.45–13.00 Kommentarer och diskussion

13.00–13.30 Kaffepaus, nätverkande

13.30–14.00 Virheille altis – inhimilliset tekijät lastensuojelun asiakasturvallisuudessa
Sanna Välimäki, SVM, doktorand, koordinerande förman (Keusote)

14.00–14.15 Kommentarer och diskussion

14.15–14.45 Voidaanko hoitotuloksia ennustaa hoitotyön kuormituksen optimaalisuutta tarkastelemalla?
Jaana Junttila, HVM, doktorand, Tampereen yliopisto, avdelningsskötare, sakkunnig i informationshantering inom sjukvården, Kuopion yliopistollinen sairaala

14.45–15.00 Kommentarer och diskussion

15.00–15.30 Sammanfattning

 

18.2.2021 Seminariedag II: Professionell växt och säkerställande av säkerhetskunnandet​

Fråga erfer inspelningen per e-post på adressen noharm(at)vshp.fi. 

Ordförande:
Satu Hautamäki, AVD, överskötare, Vasa centralsjukhus
Sanna Saikkonen, HVM, lektor i vårdarbete, teamansvarig för social- och hälsobranschen, Vasa yrkeshögskola VAMK
Kommentarinlägg:
Tanja Eriksson, specialläkare i allmänmedicin, utbildningsöverläkare – Vasa hälsocentral, VSSHP/ primärvårdsenheten / Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet
Emilia Ylirintala, undervisningsskötare, Vasa stad, VSSHP/ primärvårdsenheten

12.00–12.15 Välkomsthälsning och presentation, ordförande

12.15–13.00 Lääkehoidon osaaminen, osaamisen varmistaminen ja lääkitysturvallisuus
Sami Sneck, HvD, sjukskötare, utvärderingsöverskötare, OYS

13.00–13.10 Kommentarer och diskussion

13.10–13.30 Kaffepaus

13.30–14.15 Mistä virheet johtuvat, miten niitä voitaisiin estää ja miten tukea potilasta virheen tapahduttua?
Maarit Nevalainen, specialläkare i allmänmedicin, MD, klinisk lärare, Helsingfors universitet

14.15–14.25 Kommentarer och diskussion

14.30–15.15 Laatu ja potilasturvallisuus synnytysten hoidossa - miten kehittää relevantteja mittareita?
Aura Pyykönen, specialiserande läkare (MD), Kvinnokliniken, HUS

15.15–15.25 Kommentarer och diskussion

15.25–15.30 Sammanfattning

 

18.3.2021 Seminariedag III: Farliga händelser och patientskador som kunskapskälla

Fråga erfer inspelningen per e-post på adressen noharm(at)vshp.fi. 

Ordförande:
Mari Plukka, sjukskötare (högre YH), doktorand Åbo Akademi, kvalitetschef, Österbottens välfärdsområde
Marianne Kuusisto, farmaceut, FM, koordinator för läkemedelssäkerhet, doktorand, Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet
Kommentarinlägg:
Pirjo Lehtomäki, HVM, sjukskötare, barnmorska, planerare, Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet
Sari Mäkinen, sjukskötare (YH), sjukskötare, patientombudsmannen, potilasasiamies, Vasa centralsjukhus

12.00–12.15 Välkomsthälsning och presentation, ordförande

12.15–13.00 Lääkehoidon vaaratapahtumat ja riskienhallinta
Anna-Riia Holmström, FaD, biträdande professor i läkemedelssäkerhet och vårdens effektivitet, HOH Helsinki One Health, Helsingfors universitet

13.00–13.10 Kommentarer och diskussion

13.10–13.30 Kaffepaus

13.30–14.15 Haipro-ilmoitusten hyödyntäminen lääkehoidon prosessin kehittämisessä ja lääkehaittojen ennaltaehkäisyssä
Outi Laatikainen, provisor, FT, forskare, MRC Oulu, Oulu universitet och Oulu universitetssjukhus

14.15–14.25 Kommentarer och diskussion

14.30–15.15 Tekstinlouhinta lääkehoidon vaaratapahtumaraporttien vapaatekstikuvausten analyysissa
Marja Härkänen, HVD, docent (läkemedelssäkerhet), universitetsforskare, Östra Finlands universitet

15.15–15.25 Kommentarer och diskussion

15.25–15.30 Sammanfattning

 

25.3.2021 Seminariedag IV: Säker läkemedelsbehandling och läkemedelssäkerhet

Fråga erfer inspelningen per e-post på adressen noharm(at)vshp.fi. 

Ordförande:
Katri Hämeen-Anttila, docent, FaD, forsknings- och utvecklingschef, Fimea
Jenni Isotalo, specialplanerare, provisor, Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet
Kommentarinlägg:
Terhi Toivo, koordinator för läkemedelssäkerhet, FaD, Birkalands sjukvårdsdistrikt / sjukshusapotek
Emilia Laukkanen, HvD, projektkoordinator, Fimea

12.00–12.15 Välkomsthälsning och presentation, ordförande

12.15–13.00 Koordinoitu toimintamalli kotihoidon iäkkäiden asiakkaiden lääkitysturvallisuuden varmistamiseen      
Terhi Toivo, koordinator för läkemedelssäkerhet, FaD, Birkalands sjukvårdsdistrikt / sjukshusapotek

13.00–13.10 Kommentarer och diskussion

13.10–13.30 Kaffepaus

13.30–14.15 Lääkkeiden turvallisen käyttökuntoon saattamisen edistäminen sairaaloiden osastoilla
Eeva Suvikas-Peltonen, provisor (FaD), Satasairaalan sairaala-apteekki

14.15–14.25 Kommentarer och diskussion

14.30–15.15 Lääkehoidon turvallinen toteuttaminen on osaamista ja asennetta
Markus Karttunen HVD, utbildningschef, Oamk

15.15–15.25 Kommentarer och diskussion

15.25–15.30 Sammanfattning

 

15.4.2021 Seminariedag V: Säkerställande av säkerheten inom specialsjukvården​

Fråga efter inspelningen: noharm(a)vshp.fi 

Ordförande:
Peter Nieminen, MD, chefsöverläkare, Vasa sjukvårdsdistrikt
Merja Jutila, patientsäkerhetskoordinator, Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet, Vasa sjukvårdsdistrikt
Kommentarinlägg:
Raku Hautamäki, specialist i anestesiologi och intensivvård, utbildningsöverläkare / biträdande överläkare, Vasa sjukvårdsdistrikt
Heli Yli-Härsilä, specialist i anestesiologi och intensivvård, avdelningsöverläkare, Vasa sjukvårdsdistrikt

12.00–12.15 Välkomsthälsning och presentation, ordförande

12.15–13.00 Viikonloppuilmiö ja readmissiot HUSissa - Potilasturvallisuus erikoissairaanhoidossa.
Morag Tolvi, MD, specialistläkare i öron-, näs- och strupsjukdomar, kvalitetsläkare, HUS Huvud och halscentrum

13.00–13.10 Kommentarer och diskussion

13.10–13.30 Kaffepaus

13.30–14.15 Vahingosta voi viisastua - verisuonikirurgiset potilasvahingot Suomessa
Minna Laukkavirta, Specialist i kärlkirurgi, Egentliga Tavastlands centralsjukhus, doktorand, Åbo universitet

14.15–14.25 Kommentarer och diskussion

14.30–15.15 Näkökulmia haittatapahtumien ilmoittamisesta, oppimisesta ja purusta.
Mari Liukka, HvM, doktorand, kvalitetschef, Eksote

15.15–15.25 Kommentarer och diskussion

15.25–15.30 Sammanfattning

 

29.4.2021 Seminariedag VI: Data hantering, datateknologi och automation – risker och nytta

Fråga efter inspelningen: noharm(a)vshp.fi 

Ordförande:
Pia Wik, FM, datadirektör, Vasa sjukvårdsdistrikt
Linda Nyholm, docent, akademilektor, Åbo Akademi
Kommentarinlägg:
Auvo Rauhala, docent, forskningsöverläkare, Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet
Mirjam Jern-Matintupa, medicine licentiat, MPH, förändringsledare, Aster Bothnia

12.00–12.15 Välkomsthälsning och presentation, ordförande

12.15–13.00  Tiedonhallinnan haittatapahtumat.
Virpi Jylhä, universitetslektor (informationshantering inom social- och hälsovården), Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Itä-Suomen yliopisto

13.00–13.10 Kommentarer och diskussion

13.10–13.30 Kaffepaus

13.30–14.15 Potilastietojärjestelmien potilasturvallisuuteen liittyviä tutkimuksia
Sari Palojoki, filosofie doktor, specialsakkunnig, SHM, postdoktoral forskare, HUS

14.15–14.25 Kommentarer och diskussion

14.30–15.15 Kliininen tietojärjestelmä ei ole vain osa sähköistä sairaskertomusta vaan myös hoitoväline
Simo-Pekka Koivisto, specialläkare i anestesiologi och intensivvård, Vasa centralsjukhus

15.15–15.25 Kommentarer och diskussion

15.25–15.30 Sammanfattning

 

6.5.2021 Seminariedag VII: Säkerhetskultur och patientperspektiv​

Fråga efter inspelningen: noharm(a)vshp.fi 

Ordförande:
Susanne Salmela, HvD, utvecklingsöverskötare, Vasa sjukvårdsdistrikt Tarja Pajunen, sjukskötare, specialsakkunnig, Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet / Vasa sjukvårdsdistrikt
Kommentarinlägg:
Sari West, FöM, sjukskötare, doktorand, Vasa universitet, kundbetjäningschef, Vasa sjukvårdsdistrikt
Anu Venesoja, doktorand, akutsjukvård, Helsingfors universitet och HUS Akuten, förstavårdare (högre YH), Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)

12.00–12.15 Välkomsthälsning och presentation, ordförande

12.15–13.00 Potilaat voivat auttaa turvallisen hoidon saavuttamisessa – käytäntö vai korulause?
Merja Sahlström, tieto- ja kehittämispalvelujen päällikkö, potilasturvallisuuden asiantuntija, TtT, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

13.00–13.10 Kommentarer och diskussion

13.10–13.30 Kaffepaus

13.30–14.15 Patient Reporting in Pharmacovigilance
Pedro Inacio, PhD, visiting researcher, University of Helsinki

14.15–14.25 Kommentarer och diskussion

14.30–15.15 Potilasturvallisuuskulttuuri ja sen kehittäminen valtion oikeuspsykiatrisessa sairaalassa
Anssi Kuosmanen, TtM, turvallisuuspäällikkö, Niuvanniemen sairaala

15.15–15.25 Kommentarer och diskussion

15.25–15.30 Sammanfattning

 

27.5.2021 Avslutningsseminarium VIII: Systemperspektiv i forskning om patientsäkerhet​

Fråga efter inspelningen: noharm(a)vshp.fi 

Ordförande:
Tuija Ikonen, forskningsledare, Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet / Vasa sjukvårdsdistrikt
Jaana Kalliokoski,
HVM, servicechef, Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet/ Vasa sjukvårdsdistrikt
Kommentarinlägg:
Timo Keistinen, kansanterveystieteen dosentti, LKT
Karoliina Marjaniemi, sairaanhoitaja, TtK, TtM-opiskelija / Turun yliopisto valvontakoordinaattori / ylikunnallinen valvontakeskushanke / sote-rakenneuudistushanke / VSSHP

12.00–12.15 Välkomsthälsning och presentation, ordförande

12.15–13.00 Lääkitysturvallisuuden kehittäminen erikoissairaanhoidossa: suuren riskin lääkkeet ja kliinisen farmasian palvelut
Lotta Schepel, lääkitysturvallisuuskoordinaattori (FaT), HUS Yhtymähallinto ja HUS Apteekki

13.00–13.10 Kommentarer och diskussion

13.10–13.30 Kaffepaus

13.30–14.15 Second victims ja COVID-19-pandemia – Kun potilasturvallisuus vaarantuu, tukea tarvitsee myös henkilökunta 
Susanna Tella, TtT, johtava asiantuntija, LAB-ammattikorkeakoulu

14.15–14.25 Kommentarer och diskussion

14.30–15.15 Systeemiajatteluun perustuvan potilasturvallisuuden kehittämisen mallin luominen
Anne Kanerva, FT, kliinisen hoitotyön asiantuntija, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

15.15–15.25 Kommentarer och diskussion

15.25–15.30 Sammanfattning