No Harm Bothnia webbinarieserie hösten 2021

Reformen av det finländska servicesystemet och införandet av välfärdsområden med beaktande av klient- och patientsäkerheten

Seminarie- och webinarieserien stöder reformen av det finska servicesystemet och införandet av välfärdsområden med beaktande av klient- och patientsäkerheten. Målgrupp är utvecklare, förändringsledare och sakkunniga inom patient- och klientsäkerhet. Seminarierna lämpar sig som teoretiska studier för läkare under specialistutbildning, forskare, doktorander och studerande som genomför lärdomsprov. Webinarierna spelas in och kan ses i efterhand.


Plats:
Vasa Centralsjukhus, Mötesrum Trana / Teams
Tid
: 16.9– 2.12.2021, torsdag 12:00–15:30 och 19.11.2021 fredag 10:00–14:30

Utbildningsansvarig: Tuija Ikonen, forskningsledare, Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet, professor i patientsäkerhet, Åbo universitet​
Målgrupp: förändringsledare, sakkunniga inom patient- och klientsäkerhet, läkare under specialistutbildning, forskare, doktorander, studerande som genomför lärdomsprov och utvecklare intresserade av patient- och klientsäkerhet.
Anmälningen: Personal vid Vasa centralsjukhus anmäler sig via Intranet utbildningskalendern och deltagare utifrån anmäler sig via utbildningskalendern. Skild anmälning till respektive tillfälle. ​

Seminarierna är avgiftsfria. I föreläsningar och diskussioner kan man använda eget modersmål.

Presentationsmaterial finns på sidan i två veckors tid och inspellningar kan man fråga av noharm(a)vshp.fi

Tilläggsinformation fås av Jaana Kalliokoski, se kontaktuppgifterna här.

När du deltar via Teams kom ihåg att logga in med dit eget namn (förnamn och efternamn) och organisation.

 

Tidtabell för seminarieeftermiddagarna

12.00–12.15 Välkomsthälsning och presentation
12.15–13.00 Första föreläsaren
13.00–13.10 Kommentarinlägg och diskussion
13.10–13.30 Kaffepaus och nätverksbildning
13.30–14.15 Andra föreläsaren
14.15–14.25 Kommentarinlägg och diskussion
14.30–15.15 Tredje föreläsaren
15.15–15.25 Kommentarinlägg och diskussion
15.25–15.30 Sammanfattning 

 

Seminariernas program (förändringar möjliga)

Tors 16.9.2021 Seminariedag I: Att leda patient- och klientsäkerheten i välfärdsområdets komplexa miljö

Inspelning av webbinariet publiceras snart.

Ordförande:
Marjo Orava, chefsöverskötare, Österbottens välfärdsområde
Riku Niemistö, YTL, överlärare, Vasa yrkeshögskola VAMK
Kommentarinlägg:
Merja Lampinen, TtM, sosiaali- ja terveysalan lehtori, palvelupäällikkö, polikliiniset toiminnot, Hoitokeskus, Sädehoito, Eksote, keskussairaala
Päivi Stenman, HVD, personalchef, Social- och hälsovårdsverket, Staden Jakobstad

12.00–12.15 Välkomsthälsning och presentation, ordförande
No Harm Bothnia, syksy 2021 avaus
Marina Kinnunen, ED, direktör, Vasa sjukvårdsdistrikt / Österbottens välfärdsområde

12.15–13.00 Kompleksisuusteoreettinen tulkinta asiakas- ja potilasturvallisuuden mahdollisuuksista ja haasteista               
Harri Jalonen, professor, Enheten för ledarskap, Vasa universitet

13.00–13.10 Kommentarer och diskussion

13.10–13.30 Kaffepaus

13.30–14.15 Sosiaalihuollon palvelujen asiakasturvallisuuden johtaminen
Anu Salonen, sosiaalityön palvelujohtaja, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Kymsote

14.15–14.25 Kommentarer och diskussion

14.30–15.15 Potilas- ja asiakasturvallisuuden johtaminen hyvinvointialueen kompleksisessa toimintaympäristössä johtavan luottamusjäsenen näkökulmasta
Hans Frantz, PL, styrelseordförande, Vasa sjukvårdsdistrikt / Österbottens välfärdsområde

15.15–15.25 Kommentarer och diskussion

15.25–15.30 Sammanfattning

 

Tors 23.9.2021 Seminariedag II: Smidiga och säkra klientprocesser i de nya välfärdsområdena

Anmälningen senast den 19.9. Personal vid Vasa centralsjukhus anmäler sig via Intranet utbildningskalendern och deltagare utifrån anmäler sig via utbildningskalendern. 

Ordförande:
Carina Nåhls, socialdirektör, Österbottens välfärdsområde, serviceområdeschef Vasa stad
Tony Pellfolk, utvecklingsdirektör / verksamhetsområdesdirektör för hem- och boendeservice, Österbottens välfärdsområde
Kommentarinlägg:
Merja Heinonen, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)
Tuula Mulju, YM, kehittämissuunnittelija, Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA

12.00–12.15 Välkomsthälsning och presentation, ordförande

12.15–13.00 Johtaminen uudistuu sosiaali- ja terveydenhuollossa – olenko itse valmis uudistumaan?
Petri Virtanen, hallintotieteen professori, Vaasan yliopisto, toimitusjohtaja, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla

13.00–13.10 Kommentarer och diskussion

13.10–13.30 Kaffepaus

13.30–14.15 Kotiutusprosessin LEAN-kehittäminen
Marja Kettunen, Sh, TtM, kehittämispäällikkö, Phhyky

14.15–14.25 Kommentarer och diskussion

14.30–15.15 Metod för förbättringsarbete inom äldrevården, erfarenheter från Korsholm och Vörå
Sofia Svartsjö, överläkare, Samarbetsområdet för primärvården i Korsholm och Vörå, Verksamhetsområdesdirektör för social- och hälsocentraler, Österbottens välfärdsområde

15.15–15.25 Kommentarer och diskussion

15.25–15.30 Sammanfattning

 

Tors 7.10.2021 Seminariedag III: Förebyggande riskhantering i välfärdsområdets komplexa miljö, Safety II

Anmälningen senast den 3.10. Personal vid Vasa centralsjukhus anmäler sig via Intranet utbildningskalendern och deltagare utifrån anmäler sig via utbildningskalendern. 

Ordförande:
Mari Plukka, YAMK Sh, väitöskirjaopiskelija, VSHP, Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymä, laatujohtaja
Karoliina Marjaniemi Sh, TtK, TtM-opiskelija / Turun yliopisto valvontakoordinaattori / ylikunnallinen valvontakeskushanke / sote-rakenneuudistushanke / VSSHP
Kommentarinlägg:
Pietari Perkinen, sh, TtM, kehittämispäällikkö, Essote
Marketta Koskela, TtM, Vanhushuollon päällikkö/ Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto

12.00–12.15 Välkomsthälsning och presentation, ordförande

12.15–13.00 Siirtymä Safety-I ‒ Safety-II – ihminen turvallisuuden tekijänä kompleksisessa järjestelmässä
Anna-Maria Teperi, FT, dos, tutkimusprofessori, Työterveyslaitos

13.00–13.10 Kommentarer och diskussion

13.10–13.30 Kaffepaus

13.30–14.15 Ennakoiva riskienhallinta Eksoten ensihoidossa
Kati Saarikivi, Ensihoidon päällikkö, Eksote

14.15–14.25 Kommentarer och diskussion

14.30–15.15 Kokonaisturvallisuudella ja turvallisuuden johtamisella turvallinen työympäristö
Terhi Metsola, Turvallisuuspäällikkö, VSHP

 15.15–15.25 Kommentarer och diskussion

15.25–15.30 Sammanfattning

 

Tors 21.10.2021 Seminariedag IV: En välmående personal säkerställer patient- och klientsäkerheten inom välfärdsområdena

Föreläsare: Sanna Laulainen, Johanna Bjerregård Madsen ja Tanja Eriksson

 

Tors 4.11.2021 Seminariedag V: Att identifiera servicebehovet – hur förbättra kvaliteten och effektiviteten inom välfärdsområdena

Föreläsare: Pia Vähäkangas, Virpi Korhonen ja Erkki Penttinen

 

Fre 19.11.2021 Seminariedag VI: De IV social- och hälsovetenskapsdagarna i Österbotten, Vetenskap, utveckling och målinriktat ledarskap garanterar säkerheten

Föreläsare: Kati Komulainen ja Andreas Blanco Sequeiros

 

Tors 2.12.2021 Seminariedag VII: Teori som stöd för strategin och resultatindikatorer som bevis för verkställandet av strategin

Föreläsare: Marko Kohtamäki, Kaisa Halinen ja Maria Virkki