No Harm Bothnia webbinarieserie hösten 2021

Reformen av det finländska servicesystemet och införandet av välfärdsområden med beaktande av klient- och patientsäkerheten

Seminarie- och webinarieserien stöder reformen av det finska servicesystemet och införandet av välfärdsområden med beaktande av klient- och patientsäkerheten. Målgrupp är utvecklare, förändringsledare och sakkunniga inom patient- och klientsäkerhet. Seminarierna lämpar sig som teoretiska studier för läkare under specialistutbildning, forskare, doktorander och studerande som genomför lärdomsprov. Webinarierna spelas in och kan ses i efterhand.


Plats:
Vasa Centralsjukhus, Mötesrum Trana /Teams
Tid
: 16.9– 2.12.2021, torsdag 12:00–15:30 och 19.11.2021 fredag 10:00–14:30

Utbildningsansvarig: MD, specialistläkare Tuija Ikonen, professor i patientsäkerhet, Åbo universitet
Målgrupp: förändringsledare, sakkunniga inom patient- och klientsäkerhet, läkare under specialistutbildning, forskare, doktorander, studerande som genomför lärdomsprov och utvecklare intresserade av patient- och klientsäkerhet.

Seminarierna är avgiftsfria 

 

Tidtabell för seminarieeftermiddagarna

12.00–12.15 Välkomsthälsning och presentation
12.15–13.00 Första föreläsaren
13.00–13.10 Kommentarinlägg och diskussion
13.10–13.30 Kaffepaus och nätverksbildning
13.30–14.15 Andra föreläsaren
14.15–14.25 Kommentarinlägg och diskussion
14.30–15.15 Tredje föreläsaren
15.15–15.25 Kommentarinlägg och diskussion
15.25–15.30 Sammanfattning 

 

Preliminärt program

16.9.2021 Seminariedag I: Att leda patient- och klientsäkerheten i välfärdsområdets komplexa miljö
Föreläsare: Harri Jalonen, Anu Salonen ja Hans Franz

23.9.2021 Seminariedag II: Smidiga och säkra klientprocesser i de nya välfärdsområdena
Föreläsare: Petri Virtanen, Marja Kettunen ja Sofia Svartsjö

7.10.2021 Seminariedag III: Förebyggande riskhantering i välfärdsområdets komplexa miljö, Safety II
Föreläsare: Anna-Maria Teperi, Kati Saarikivi ja Terhi Metsola

21.10.2021 Seminariedag IV: En välmående personal säkerställer patient- och klientsäkerheten inom välfärdsområdena
Föreläsare: Sanna Laulainen, Johanna Bjerregård Madsen ja Tanja Eriksson

4.11.2021 Seminariedag V: Att identifiera servicebehovet – hur förbättra kvaliteten och effektiviteten inom välfärdsområdena
Föreläsare: NN, Virpi Korhonen ja Erkki Penttinen

19.11.2021 Seminariedag VI: De IV social- och hälsovetenskapsdagarna i Österbotten, Vetenskap, utveckling och målinriktat ledarskap garanterar säkerheten
Föreläsare: Kati Komulainen ja Andreas Blanco Sequeiros

2.12.2021 Seminariedag VII: Teori som stöd för strategin och resultatindikatorer som bevis för verkställandet av strategin
Föreläsare: Marko Kohtamäki, Kaisa Halinen ja Maria Virkki