No Harm Bothnia webbinarieserie VÅREN 2022

Webbinarieserien stöder det finska social- och hälsovården i sin resa mot att vara klient- och patientsäkerhets modelland 2026

Målgrupp är utvecklare, ledare, sakkunniga inom patient- och klientsäkerhet samt andra social- och hälsovårdspersonal. Webbinarierna lämpar sig också som teoretiska studier för läkare under specialistutbildning, forskare, doktorander och studerande som genomför lärdomsprov. Webbinarierna spelas in och kan ses i efterhand.

Plats: Vasa Centralsjukhus, Teams
Tid: 3.2-5.5.2022, (7x), torsdag kl. 12–15.15
Utbildningsansvarig:
MD, specialistläkare Tuija Ikonen, professor i patientsäkerhet, Åbo universitet
Målgrupp:
utvecklare, förändringsledare, sakkunniga inom patient- och klientsäkerhet, läkare under specialistutbildning, forskare, doktorander, studerande som genomför lärdomsprov och utvecklare intresserade av patient- och klientsäkerhet. Webbinarierna är avgiftsfria.

 

Tidtabell för webbinarieeftermiddagarna

12.00–12.15 Välkomsthälsning och presentation
12.15–13.00 Första föreläsaren
13.00–13.15 Klientens/ anhörigas / personalens inlägg
13.15–13.30 Kaffepaus och nätverksbildning
13.30–14.10 Andra föreläsaren
14.10–14.20 Kommentarinlägg och diskussion
14.20–15.00 Tredje föreläsaren
15.00–15.10 Kommentarinlägg och diskussion
15.10–15.15 Sammanfattning

 

Program (förändringar möjliga)

3.2.2022 | Klient- och patientsäkerhetsstrategin som arbetsverktyg  inom välfärdsområdet ─ Finland som modelland för klient- och patientsäkerhet 2026

Delta via Teams. Länken publiceras här senast 3.2. kl. 11.

12.00–12.15 Välkomsthälsning och presentation, ordförande
Tuija Ikonen, johtaja, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus ja Riika Mäki-Valtari, kehittämissuunnittelija, Pohjanmaan hyvinvointialue

Öppning Paula Risikko, TtT, kansanedustaja, Eduskunta

12.15–13.00 Omavalvonta ja viranomaisvalvonta asiakas- ja potilasturvallisuustyössä ─ muuttuuko mikään sote-uudistuksessa? 
Markus Henriksson, ylijohtaja, Valvira

13.00–13.15 Personalens inlägg
Päivi Eskelinen, ylihoitaja, Kuopion kaupunki perusturva ja terveydenhuolto, KYS-erva-alueen potilasturvallisuuslähettiläs

13.15–13.30 Kaffepaus

13.30–14.10 Kansallisen strategian merkitys sosiaalihuollon asiakasturvallisuuden kehittämisessä
Kaisa Pasanen, VTM, kehittämispäällikkö, Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca

14.10–14.20 Kommentarinlägg
Sanna Saikkonen, TtM, hoitotyön lehtori, UUDO-projektipäällikkö, Vaasan ammattikorkeakoulu 

14.30–15.00 Debatt
Petja Orre, toimitusjohtaja, Harjun terveys, Paula Risikko ja Kaisa Pasanen

15.00–15.10 Diskussion

15.10–15.15 Sammanfattning, ordförande

 

17.2.2022 | Ett tryggt social- och hälsovårdssystem för att garantera en kvalitativ god vård, omsorg och service

17.3.2022 | Säkerhet inom service- och vårdprocesser för att främja befolkningens välbefinnande

31.3.2022 | Serviceanvändare och närstående som engagerade aktörer inom social- och hälsovården

7.4.2022 | Ledarskap som en möjliggörare av personalens sakkunskap

28.4.2022 | Förebyggande riskhantering som baserar sig på forskning och kunskap

5.5.2022 | Utveckling av säkra och högkvalitativa läkemedelsbehandlingstjänster genom att använda ett multidisciplinärt samarbete