No Harm Experts-nätverket

Vi är ett riksomfattande forskar- och utvecklarnätverk som administreras av Utvecklingscenter för patient- och klientsäkerhet.

  • Vi utvecklar förfaranden och skyddsmetoder för att säkerställa en säker vård.
  • Vi utvecklar och testar gemensamma mätare för patient- och klientsäkerhet.
  • Vi bedriver forskning och främjar forskningssamarbete.
  • Vi höjer säkerhetskompetensen.

Vår verksamhetsidé är att sprida information som bidrar till en säker vård och service i det dagliga arbetet inom social- och hälsovården.

Kom med i nätverket!

Under vårens 2021 fem träffar kommer vi att behandla verkställighetsplanen för patient- och klientsäkerhetsstrategin och förankringen av den. Den första träffen hålls den 14 januari kl. 14–15 på temat egenkontroll. Vårens övriga träffar ordnas 11.2, 11.3, 8.4 och 20.5.

Om du vill vara med i nätverk eller har frågor, ta kontakt med centrets specialsakkunnig Tarja Pajunen, tarja.pajunen(a)vshp.fi.