No Harm Experts-nätverket

Vi är ett riksomfattande forskar- och utvecklarnätverk som administreras av Utvecklingscenter för patient- och klientsäkerhet.

  • Vi utvecklar förfaranden och skyddsmetoder för att säkerställa en säker vård.
  • Vi utvecklar och testar gemensamma mätare för patient- och klientsäkerhet.
  • Vi bedriver forskning och främjar forskningssamarbete.
  • Vi höjer säkerhetskompetensen.

Vår verksamhetsidé är att sprida information som bidrar till en säker vård och service i det dagliga arbetet inom social- och hälsovården.

Kom med i nätverket!

Höstens träffar ordnas 9.9, 14.10, 11.11 och 9.12. Under träffarna behandlas beredningen av den nationella klient- och patientsäkerhetsstrategin och dess centrala delområden, såsom second victim och personalens välbefinnande, utveckling av rapporteringen om och uppföljningen av patient- och klientsäkerheten samt hantering av risker vid användning av distansteknik och distansmottagning.

Om du vill vara med i nätverk eller har frågor, ta kontakt med centrets specialsakkunnig Tarja Pajunen, tarja.pajunen(a)vshp.fi.