No Harm-nätverket

Vi främjar patient- och klientsäkerheten

Vi är ett riksomfattande forskar- och utvecklarnätverk som administreras av Vasa sjukvårdsdistrikts utvecklingscenter för patient- och klientsäkerhet.

  • Vi utvecklar förfaranden och skyddsmetoder för att säkerställa en säker vård.
  • Vi utvecklar och testar gemensamma mätare för patient- och klientsäkerhet.
  • Vi bedriver forskning och främjar forskningssamarbete.
  • Vi höjer säkerhetskompetensen.

Vår verksamhetsidé är att sprida information som bidrar till en säker vård och service i det dagliga arbetet inom social- och hälsovården.