PATIENTSÄKERHETSDAGEN

Världshälsoorganisationen WHO har utlyst 17 september till en internationell patientsäkerhetsdag. Dagen har firats sedan 2019 och dess syfte är att öka kännedomen om patientsäkerhet. WHO väljer ett tema för varje år.

I år är temat "Safe maternal and newborn care".

Läs mer om dagen på WHO:s webbplats (på engelska)

Patientsäkerhetsdagen i Finland 2020