Vår gemensamma patient- och klientsäkerhet – Vad lärde vi oss av coronavåren

Träffen ordnas av Vasa sjukvårdsdistrikt, Österbottens föreningar och Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet.
Tidpunkt:
16.9.2020 kl. 9.00–11.30
Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Grågås/på distans via Teams
Målgrupp: Representanter för social- och hälsovårdsorganisationer i VSVD:s område samt patienter
Mål: Ge aktuell information om coronaepidemins lägesbild och utvecklingen av patient- och klientsäkerheten inför den internationella patientsäkerhetsdagen. Föra diskussion och kartlägga vårdorganisationernas förväntningar och önskemål på hälso- och sjukvården.
Anmälan: Man kan delta på plats eller på distans. Anmäl dig här senast den 13. september.
Mer information: Tarja Pajunen, 040 182 0904, tarja.pajunen@vshp.fi

PROGRAM

Ordförande, Tarja Pajunen, specialsakkunnig, Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet
9:00–9:10 Öppning, välkomstord och kort presentation
Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet
9:10–9:20 Coronaepidemins lägesbild nationellt och i Vasa sjukvårdsdistrikt
Peter Nieminen, chefsöverläkare, Vasa centralsjukhus, VSVD
9:20–9:30 Trygg vård vid Vasa centralsjukhus under coronaepidemin
Arja Tuomaala, chefsöverskötare, Vasa centralsjukhus, VSVD
9:30–10:15 Vad hände under coronavåren och vad lärde vi oss? Hur kan vi förbereda oss för framtiden?
Juha Salonen, infektionsöverläkare, Vasa centralsjukhus, VSVD
Elina Välivainio, hygienskötare, Vasa centralsjukhus, VSVD

10:15–10:20 Paus

10:20–11:00 Vårdorganisationernas tankar och förväntningar kring corona. Oroar corona? Vilka tankar har vi om patient- och klientsäkerheten? Kommentarer från organisationernas representanter:

  • Österbottens Föreningar rf, Markku Pulli, ordförande
  • Österbottens cancerförening, Markku Suoranta, verksamhetsledare
  • FinFami Österbotten rf, Leena Pakkanen, verksamhetsledare
  • Vaasan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry, Riitta Mäenpää, sekreterare
  • OLKA Vasa, Niina Hakala, OLKA koordinator

11:00–11:25 Utvecklingen av patient- och klientsäkerheten är en gemensam angelägenhet
Tarja Pajunen, specialsakkunnig, Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet
11:25 Sammanfattning
Arja Tuomaala, chefsöverskötare, Vasa centralsjukhus, VSVD
11:30 Avslutning

Välkommen!