Utvecklings- och forskningslinjer

Vi koordinerar utvecklings- och forskningslinjer om patient- och klientsäkerhet. Läs mer och kom med, alla nya experter är välkomna!

Kompetensutveckling

Läs mer

Sjukhusdödsfall som kan förhindras

Läs mer

Undvik vårdskador genom identifiering

Läs mer

Nivåmätning

Läs mer

Säker läkemedelsbehandling

Läs mer

Säkerheten vid tjänster i hemmet

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner

Läs mer