Utvecklings- och forskningslinjer

Vi koordinerar utvecklings- och forskningslinjer om patient- och klientsäkerhet. Läs mer och kom med, alla nya experter är välkomna!

Sjukhusdödsfall som kan förhindras

Läs mer

Farliga situationer som alltid bör förhindras

Läs mer

Kompetensutveckling

Läs mer

Nivåmätning

Läs mer