Farliga situationer som alltid bör förhindras

Undvik vårdskador genom identifiering!

Om en patient eller klient inte identifieras, medför det risksituationer och onödiga undersökningar och åtgärder. Felaktig identifiering kan alltid förhindras under normala förhållanden. Det får aldrig inträffa negativa händelser som beror på felaktig identifiering (på engelska ”never events”).

Vi arbetar för korrekt identifiering genom att betona dess betydelse för personalen och uppmana patienterna och klienterna att säkerställa att de identifieras korrekt i varje situation.

Vårt första mål är att sammanställa en nationell rekommendation om identifiering inom social- och hälsovården och informera yrkespersonerna och befolkningen om rekommendationen.