Kompetensutveckling

Undvik vårdskador via kunskap!

Genom god introduktion och kontroll av personalens kompetens kan vi bidra till en säker vård och omsorg. Det första som bör utvecklas är säkerheten vid användningen av apparater.

Praxisen för att säkerställa att hälso- och sjukvårdspersonalen vet hur i synnerhet medicinsk apparatur ska användas har varierat inom organisationen. Felaktig användning av apparater kan medföra allvarliga risker för patienter och klienter.

Målet är att utveckla en standardiserad modell med enhetliga principer för hur personalens kunskaper om apparaterna ska kontrolleras.

Ta kontakt: Mari Plukka mari.plukka(a)vshp.fi