Utvecklingslinjen för säker läkemedelsbehandling

Kom med i vårt nätverk för alla professionella inom social- och hälsovården som är intresserade av säker läkemedelsbehandling.

Verksamhetens fokusområden är följande:

  • Spridning av god praxis och verktyg för säkrare läkemedelsbehandling social- och hälsovårdsorganisationer emellan.
  • Diskussion om utvecklingen av läkemedelsbehandlingens säkerhet.

Vi ordnar tematräffar, workshoppar och webbinarier på följande teman:

  • Handboken Säker läkemedelsbehandling, planer för läkemedelsbehandling
  • Obruten läkemedelsbehandling
  • Allvarliga tillbud vid läkemedelsbehandling
  • Den riksomfattande medicineringslistan
  • Säkerställande av kompetensen
  • Behandling av tillbud vid läkemedelsbehandling och vad vi kan lära oss av dem

Utvecklingslinjen träffas via Teams på onsdagar 31.3, 28.4 och 26.5 kl. 14–15.

Ta kontakt: Marianne Kuusisto marianne.kuusisto(a)vshp.fi