Workshoppar om säker läkemedelsbehandling på kommande i höst – temat är risker med anknytning till läkemedelsbehandling

Fimea och Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet ordnar tre workshoppar med samma innehåll under hösten 2021. Workshoppar hållas på finska.

I workshopparna diskuterar man tillsammans säkerheten i läkemedelsbehandlingen med avseende på riskerna i anslutning till läkemedelsbehandlingen och beredskapen inför dem. Som en del av workshopparna ordnas en paneldiskussion där man diskuterar betydelsen av samarbete mellan olika aktörer med avseende på riskberedskapen. I beredningen av workshopparna samarbetar man också med social- och hälsovårdsministeriet, regionförvaltningsverken och Valvira.

Workshopparna stöder ibruktagandet av den nya, uppdaterade handboken Säker läkemedelsbehandling. Den förnyade handboken Säker läkemedelsbehandling publicerades i februari 2021 i social- och hälsovårdsministeriets publikationsserie. Workshopparna utgör samtidigt en del av projektet för implementering av handboken, vilket inleddes i början av året. Syftet med projektet är att förankra handboken i praktiken och främja medicineringssäkerheten. Inom projektet har man redan ordnat webbinarier för olika målgrupper och publicerat webbplatsen Säker läkemedelsbehandling med spalten Vanliga frågor på Fimeas webbtjänst, samt gjort ett temanummer om läkemedelsbehandling av den medicinska tidskriften Sic!

 

Du kan anmäla dig till workshopparna senast 13.9 – vi meddelar dem som blivit valda

Verkstäderna ordnas måndag 20.9, måndag 25.10 och tisdag 16.11 kl. 13–15. Varje workshop rymmer 20 deltagare och deltagarna väljs ut så att yrkespersoner från olika verksamhetsmiljöer kan delta i varje workshop.

Anmäl dig senast 13.9.2021 till alla de workshoppar vars tidpunkt passar dig – vi meddelar varje deltagare tidpunkten för workshopen senast 16.9.2021. Vi meddelar också om du inte fick plats i workshoppen den här gången. Meddela också om du vill vara paneldeltagare. Vi skickar frågorna till paneldeltagarna i förväg.

Workshopparna genomförs i miljön Howspace, dit varje deltagare får en personlig länk.

 

Tidpunkter för workshopparna:

Måndag 20.9.2021 kl. 13–15

Måndag 25.10 kl. 13–15

Tisdag 16.11 kl. 13–15

 

Preliminärt program för workshopparna:

13.00 Inledning, projektkoordinator Emilia Laukkanen, Fimea, och koordinator för läkemedelssäkerhet Marianne Kuusisto, Utvecklingscentralen för patient- och klientsäkerhet

13.20 Faciliterad del

14.00 Inledning, utvecklingsplanerare Leena Reinikainen, Fimea

14.10 Paneldiskussion

14.30 Gemensam diskussion och sammanfattning

15.00 Webbinariet avslutas

 

Anmäl dig senast 13.9.2021!
Anmälningslänk (på finska)
https://link.webropolsurveys.com/S/13069513E53E534A

 

Dataskyddsbeskrivningar:

Deltagarlistor
https://www.fimea.fi/documents/542801/9078845/Tietosuojaseloste_osallistujalistat.pdf/276880c0-81f5-3366-0dfa-2dc469145bd1?t=1612517579015  

Howspace
https://www.fimea.fi/documents/542801/7206588/SVE_tietosuojaseloste_Howspace2021_final.pdf/337a8078-62ac-18b7-6843-4abe24d8f01e?t=1629880077297

 

Fimeas webbplats Säker läkemedelsbehandling
https://www.fimea.fi/web/sv/utveckling_och_hta/rationell-lakemedelsbehandling/saker-lakemedelsbehandling

 

Mer information:

Emilia Laukkanen, projektkoordinator, projektchef, Fimea

fornamn.efternamn@fimea.fi, tfn 029 522 3540