Vårdrelaterade infektioner

Vårdrelaterade infektioner är en av de faktorer som äventyrar patient- och klientsäkerheten. De kan förebyggas och bekämpas via det egna agerandet och olika rutiner.

Utvecklingslinjens mål är att föra fram de viktigaste faktorerna som påverkar förekomsten av vårdrelaterade infektioner samt aktuella frågor. Ett syfte med utvecklingslinjen är också att utveckla ett nationellt ”infektionsbekämpningspass” för att förenhetliga kompetensnivån och påvisandet av den.

Målgruppen är alla yrkesgrupper inom social- och hälsovårdssektorn samt patienter och övriga klienter.

Genom att förenhetliga och utveckla metoderna för bekämpning av infektioner kan vi förbättra patient- och klientsäkerheten inom vården.

Ta kontakt: Dinah Arifulla work.dinah(a)gmail.com, Elina Välivainio  elina.valivainio(a)vshp.fi