Om oss

Vasa centralsjukhus har utvecklat goda förfaranden för patientsäkerheten i många års tid. År 2017 inleddes ett övergripande forskningsprogram om patientsäkerhet. År 2019 grundades ett kompetenscenter för patientsäkerhet i enlighet med det mål som Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktige ställt upp. No Harm-nätverket för experter grundades i augusti 2019.