Om oss

Vasa centralsjukhus har utvecklat goda förfaranden för patientsäkerheten i många års tid. År 2017 inleddes ett övergripande forskningsprogram om patientsäkerhet. År 2019 grundades ett kompetenscenter för patientsäkerhet i enlighet med det mål som Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktige ställt upp. No Harm-nätverket för experter grundades i augusti 2019.

Kontakta oss:

Tarja Pajunen, specialsakkunnig

förnamn.efternamn@vshp.fi / noharm(at)vshp, +358 40 182 0904