Finland vill vara ett modelland inom klient- och patientsäkerhet 2026

Meddelande 8.6.2021

Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet ordnar i samarbete med Social- och hälsovårdsministeriet åtta verkstäder som stöd för beredningen av den nya klient- och patientsäkerhetsstrategin för perioden 2022–2026.

Onsdagen den 9 juni ordnas verkstäder om klientsäkerheten inom social- och hälsovården samt om styrning, planering, tillsyn och egenkontroll av klient- och patientsäkerheten i välfärdsområdena.

På förmiddagen hör vi bl.a. professor Heikki Hiilamos och professor emerita Anneli Pohjolas tankar om hur klientsäkerheten uppfylls och hur den bör utvecklas. I panelen finns riksdagsledamoten Anneli Kiljunen och SuPers ordförande Silja Paavola.

På eftermiddagen diskuterar vi observationerna i Statens revisionsverks revisionsberättelse angående styrningen och uppföljningen av patient- och klientsäkerheten i Finland samt välfärdsområdets roll vid säkerställandet av säkerheten. Utöver representanter för SHM:s förvaltningsområde samt för offentliga och privata serviceproducenter deltar riksdagsledamöterna Aki Lindén och Mia Laiho i panelen.

De temabaserade verkstäderna är öppna för experter, social- och hälsovårdsdirektörer och andra berörda grupper som arbetar med patient- och klientsäkerhet. Verkstäderna inleddes den 16 maj och pågår till den 26 augusti. Målet för verkstäderna är att identifiera de viktigaste utvecklingsmomenten inom klient- och patientsäkerheten under den nya strategiperioden så att säkra tjänster kan tillhandahållas på lika villkor överallt i Finland.

Programmet för verkstäderna finns här: https://www.vaasankeskussairaala.fi/sv/centret-for-patient--och-klientsakerhet/for-professionella/finland-vill-bli-ett-modelland-for-klient--och-patientsakerhet/

 

Mer information:

Direktör, professor i patientsäkerhet Tuija Ikonen, tfn 040 579 5482, tuija.ikonen(a)vshp.fi, Vasa sjukvårdsdistrikt, Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet

Specialsakkunnig Tarja Pajunen, tfn 040 182 0904, tarja.pajunen(a)vshp.fi, Vasa sjukvårdsdistrikt, Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet

----------------------------------------------------

Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet inom Vasa sjukvårdsdistrikt har i uppgift att samordna utvecklingen och planeringen av klient- och patientsäkerheten på nationell nivå.

www.centretforpatientochklientsakerhet.fi

www.twitter.com/patkeskus