Förtjänsttecken till personer som bidrog till att Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet grundades

Meddelande 29.9.2020

Vasa sjukvårdsdistrikt har ansökt om förtjänsttecken och diplom för patientsäkerhet åt personer som gjorde en betydande insats för grundandet av det nationella utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet. Tecknen utdelas av Patientsäkerhetsföreningen i Finland.  

Förtjänsttecken och diplom tilldelas på Riddarhuset i Helsingfors onsdagen den 30 september 2020 kl. 14.45 familje- och omsorgsminister Krista Kiuru, justitieminister Anna-Maja Henriksson, riksdagsledamöterna Veronica Rehn-Kivi (SFP), Kim Berg (SDP) och Joakim Strand (SFP) samt journalisten och tidigare riksdagsledamoten Maria Tolppanen. Förtjänsttecken och diplom tilldelas därtill vicehäradshövding Hanna Seppä och statssekreterare MalinBrännkärr som arbetar i riksdagen och vid Justitieministeriet samt avdelningschef Tuija Kumpulainen, direktör Jaska Siikavirta och överläkare Kaisa Halinen vid Social- och hälsovårdsministeriet.   

Utvecklingscentret främjar patient- och klientsäkerheten i Finland 

De som tilldelas förtjänsttecknet gjorde en betydande insats för att Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet grundades i Vasa sjukvårdsdistrikt och beviljades treårig finansiering våren 2020. Centret har getts nationella uppdrag och ansvar för att koordinera patient- och klientsäkerheten.   

- I Finland har det redan nu gjorts ett gott arbete för patient- och klientsäkerheten. Att Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet grundades och dess verksamhet tryggades är ytterst viktigt för att säkerställa ännu säkrare social- och hälsovårdstjänster.  Det nationella centret kommer att höja patient- och klientsäkerheten till en allt högre nivå i gott samarbete med andra aktörer, konstaterar direktören för Vasa sjukvårdsdistrikt Marina Kinnunen.   

Patientsäkerhetsföreningen i Finland har delat ut förtjänsttecken sedan 2017. De tilldelas personer som har arbetat aktivt för att garantera eller utveckla patient- och klientsäkerheten eller gjort en betydelsefull insats för att utveckla öppenheten och patient- och klientsäkerheten.   

- Patientsäkerhetsföreningen vill vara med och säkerställa att finländarna får säker och högklassig vård, omsorg och service. Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet är en efterlängtad aktör som främjar forskningen och utvecklar god praxis utifrån forskningsrönen. Verksamheten kommer att förbättra patient- och klientsäkerheten i Finland ytterligare, gläder sig Patientsäkerhetsföreningens ordförande Auvo Rauhala.  

Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet verkar under Vasa sjukvårdsdistrikt och leds av professorn i patientsäkerhet Tuija Ikonen. Centrets verksamhet styrs av en styrgrupp som tillsatts av Social- och hälsovårdsministeriet. 

Till utvecklingscentrets uppgifter hör att koordinera verkställandet av den nationella patient- och klientsäkerhetsstrategin, främja forskningen, koordinera det nationella nätverket, sprida forskningsrön och god praxis samt främja patienternas och klienternas delaktighet.  

Mer information:   

Marina Kinnunen, direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt,  
marina.kinnunen@vshp.fi, 044 323 1808  

Auvo Rauhala, ordförande, Patientsäkerhetsföreningen i Finland rf, 
auvo.rauhala@vshp.fi, 050 5679 623   

Tuija Ikonen, professor i patientsäkerhet,  
tuija.ikonen@vshp.fi, 040 579 5482