För medierna

Här finns utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhets logo och grafiska anvisningar, en bildbank och pressmeddelanden.

Vänligen kontakta oss om du behöver information, bakgrundsmaterial eller en intervju angående utveckling av patient- och klientsäkerheten. Vi står gärna till tjänst!

 

Här kan du ladda vår logo.

Läs mer

Här hittar du vår pressmeddelanden.

Läs mer