Forskning och utbildning

Forskningsnätverket Bothnia No Harm främjar forsknings- och utbildningssamarbete mellan universitet, yrkeshögskolor och social- och hälsovårdsorganisationer i Österbotten.

 Ta kontakt (fornamn.efternamn(a)vshp.fi):

  • forskningsledare Tuija Ikonen
  • utvecklingsöverskötare Susanne Salmela