Nyhetsbrev

I nyhetsbrevet berättar vi om centrets aktuella ärenden, om patient- och klientsäkerhet och om nätverksmöjligheter. Här hittar du beställningsblanketten.

Vill du informera om något? Kontakta noharm@vshp.fi, vi berättar gärna om aktuella teman inom patient- och klientsäkerhet också på annat håll!

 

Nyhetsbrev 5/2021 (publicerad 22.6.2021)

Nyhetsbrev 4/2021 (publicerad 24.5.2021)

Nyhetsbrev 3/2021 (publicerad 26.4.2021)

Nyhetsbrev 2/2021 (publicerad 24.3.2021) 

Nyhetsbrev 1/2021 (publicerad 19.2.2021)