Patientsäkerhets-ambassadörer

Utvecklingscentret har utsett en patientsäkerhetsambassadör för varje specialupptagningsområde för 2021. De förmedlar information och främjar nätverkandet mellan experter inom patient- och klientsäkerhet inom sitt eget specialupptagningsområde. Ambassadörerna informerar sitt specialupptagningsområde om vad som är på gång inom centret på nationell nivå och har också i uppgift att förmedla information till dem som fattar beslut om social- och hälsovården inom specialupptagningsområdet och till andra berörda parter.

Patientsäkerhetsambassadörerna är följande:

Specialupptagningsområdet för Kuopio universitetssjukhus:
Päivi Eskelinen, överskötare, Kuopio stad
paivi.eskelinen1(a)kuopio.fi

Specialupptagningsområdet för Tammerfors universitetssjukhus:
Sally Leskinen, chefsöverläkare, Centrala Tavastlands sjukvårdsdistrikt
sally.leskinen(a)khshp.fi

Specialupptagningsområdet för Åbo universitetssjukhus:
Pirjo Mustonen, docent, specialistläkare, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
pirjo.mustonen(a)tyks.fi

Specialupptagningsområdet för Uleåborgs universitetssjukhus:
Sami Sneck, bedömningsöverskötare, Uleåborgs universitetssjukhus
sami.sneck(a)ppshp.fi

Specialupptagningsområdet för Helsingfors universitetscentralsjukhus:
Maria Virkki, kvalitets- och patientsäkerhetsöverläkare, Päijät-Häme sjukvårdsdistrikt (ordf.)
maria.virkki(a)phhyky.fi