Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelser för Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet hittar du här i digital form. 

Verksamhetsberättelse 2020 

Verksamhetsberättelse 2020 (pdf), tillgänglig pdf