För arbetssökande

Vid Vasa centralsjukhus arbetar ca 2 400 personer med såväl patientvård som olika stödfunktioner. Vårdpersonalen med sina 1 385 personer utgör den största yrkesgruppen vid sjukhuset. Antalet läkare är 224 personer. Vid sjukhuset finns också ett stort antal studerande, till största delen bland läkare och vårdpersonal. 

Vid sjukhuset värdesätter man personalens välmående högt och satsar mycket på olika typer av verksamhet som stöder välmående och arbetstrivsel. Personalen uppmuntras till att delta i interna, regionala och externa utbildningar för höjande och upprätthållande av sin kompetens. Tykyutbudet är mångsidigt och erbjuds på såväl sjukhus- som enhetsnivå. Olika typer av jumppagrupper, motionskampanjer och utdelning av motionssedlar hör till verksamheten.

Utmärkande för verksamheten vid Vasa centralsjukhus är ett kontinuerligt utvecklingsarbete och många pågående utvecklingsprojekt. Vid sjukhuset bedrivs också en aktiv forskningsverksamhet, som till största delen finansieras med statliga medel.

Även personalen är i goda händer på Vasa centralsjukhus!