Personalen vid Vasa centralsjukhus har möjlighet att äta lunch till ett förmånligt pris.

 

30.11.2015 HR-enheten 3