Sjukhuset ordnar vid behov språkundervisning för olika yrkesgrupper på arbetstid. Språkundervisningen är i huvudsak betald arbetstid för deltagarna och utgör därmed en betydande satsning på fortbildning från sjukhusets sida.

 

Kontaktperson: Sabina Bäckman

 

25.11.2015 HR-enheten 3