Tyky-verksamhet 

Vi betonar vikten av att satsa på verksamhet som stöder och uppmuntrar personalen att sköta om sin fysiska, psykiska och sociala hälsa genom att vi bl.a.

  • har en egen konditionssal som personalen avgiftsfritt får använda
  • erbjuder olika ledda gymnastikgrupper för personalen
  • bjuder ut konditionssedlar i genomsnitt en gång per år

 

Arbetsplatshälsovård

Företagshälsovård är målinriktad verksamhet som strävar till att befrämja hälsotillståndet, välmågan och säkerheten på arbetsplatsen. Företagshälsovården kan  även vara med som stöd när det gäller att förbättra den psykiska arbetsmiljön och utvecklingen på arbetsplatsen.

 

30.11.2015 HR-enheten 3