Lämna din ansökan elektroniskt

Vi tar emot din ansökan elektroniskt via Kuntarekry.  I platsannonsen finns en länk ’Sök arbetsplats’, som leder till ansökningsblanketten.
 
Registrering
Du kan fylla i din ansökan efter att du registrerat dig med användarnamn och lösenord.  Genom att spara dina användaruppgifter kan du senare vid behov använda din tidigare ifyllda ansökan när du söker en annan arbetsplats via Kuntarekry. Under ansökningstidens gång kan du också göra ändringar i din ansökan. 
 
När du skickat in din ansökan till oss får du ett automatiskt meddelande om att den mottagits.
 
 

Kontakta oss: rekry@vshp.fi

 

22.09.2016 HR-enheten 3