Behörighetsvillkoren för olika arbetsuppgifter definieras i sjukhusets behörighets- och språkkunskapsstadga.

 

Behörighets- och språkkunskapsstadga >>

 

16.08.2017 HR-enheten 5