Behörighetsvillkoren för olika arbetsuppgifter definieras i sjukhusets behörighets- och språkkunskapsstadga.

 

Behörighets- och språkkunskapsstadga

 

30.08.2018 hr-yksikkö