Våra lediga läkartjänster hittar du här:
    

Våra lediga jobb >>

 

Hittar du ingen ledig tjänst att söka just nu?  Kontakta oss gärna:
         

Ansvarsområden:

Ansvarsområdet för barn: Ansvarsområdeschef Tarja Holm

Diagnostikcentret: Diagnostikcentrets chef Sarita Victorzon

Medicinska ansvarsområdet: Ansvarsområdeschef Christian Kantola

Operativa ansvarsområdet: Ansvarsområdeschef Peter Nieminen

Psykiatriska ansvarsområdet: Ansvarsområdeschef Jesper Ekelund 
   

Specialområden:

Allmän kirurgi: Överläkare Jaana Elberkennou

Anestesi: Överläkare Markku Virkkilä

Apoteket: Apotekare Jussi-Pekka Rauha

Barnkirurgi: Överläkare Harri Rajakorpi

Barnneurologi: Överläkare Jan Olme

Barnpsykiatri: Överläkare Kristiina Forsman

Barnsjukdomar: Ansvarsområdeschef Tarja Holm

Blodkärlskirurgi: Överläkare Sebastian Dahlbacka, tjänstledig ad 31.7.2017

Gastrokirurgi: Överläkare Jan Andersén

Gynekologi och förlossningar: Överläkare Sari Silventoinen

Hudsjukdomar: Överläkare Johanna Hagman

Infektionssjukdomar: Överläkare Juha Salonen och Ansvarsområdeschef Christian Kantola

Inremedicin: Överläkare Alpo Hirvioja

Kardiologi: Överläkare Mari-Anne Vaittinen

Kirurgi: Överläkare Mikael Victorzon / Specialiserande i kirurgi: Överläkare Christian Palmberg

KLF och nukleärmedicin: Överläkare Risto Niemi

Klinisk neurofysiologi: Överläkare Markku Nieminen

Kliniska laboratoriet: Laboratorieöverläkare Suvi-Sirkku Kaukoranta och Diagnostikcentrets chef Sarita Victorzon

Lungsjukdomar: Överläkare Heidi Andersén

Medicinsk rehabilitering: Överläkare Hedvig Grannas-Honkanen

Neurologi: Överläkare Jukka Saarinen

Onkologi: Överläkare Antti Jekunen

Ortopedi: Överläkare Erno Lehtonen-Smeds

Patologi: Överläkare Carl-Marcus Svartbäck

Psykogeriatri: Ansvarsområdeschef Jesper Ekelund

Radiologi: Överläkare Sarita Victorzon

Tand-, mun- och käksjukdomar: Övertandläkare Kari Panula

Thoraxkirurgi: Ansvarsområdeschef Peter Nieminen

Ungdomspsykiatri: Ansvarsområdeschef Jesper Ekelund

Urologi: Överläkare Christian Palmberg

Vuxenpsykiatri: Ansvarsområdeschef Jesper Ekelund

Öron-, näs- och strupsjukdomar: Överläkare Christian Fremling

 

E-post: fornamn.efternamn@vshp.fi
Tel: (06) 213 1111 (växeln)

 

03.05.2017 sairaanhoidonhallinto