Hitta ditt sommarjobb vid Vasa centralsjukhus! Vi erbjuder sommarjobb inom många olika områden åt dig som studerar eller som redan har en examen

Vi erbjuder sommarjobb inom många olika områden åt dig som studerar eller som redan har en examen. Lämna in en ansökan där du berättar om dig själv, dina kunskaper och färdigheter samt vad du är intresserad av att jobba med. Observera att vårdarbete kräver godkända studieprestationer inom branschen och att arbete vid näringscentralen kräver hygienpass.

Sista ansökningsdag är 31.3.2018.

12.07.2018 Redaktion_Toimitus