Hitta ditt sommarjobb vid Vasa centralsjukhus!

Vi erbjuder sommarjobb inom många olika områden åt dig som studerar eller som redan har en examen. Lämna in en ansökan där du berättar om dig själv, dina kunskaper och färdigheter samt vad du är intresserad av att jobba med.
Observera att vårdarbete kräver påbörjade studieprestationer inom branschen.

Ansökningstid 1.11.2018-31.3.2019.

Sommarjobb 2019

 

12.11.2018 Redaktion_toimitus