För forskare

Främjandet av vetenskaplig forskning utgör en viktig del av verksamheten i Vasa sjukvårdsdistrikt. Syftet med forskning är att utveckla den vetenskapliga forskningen vid sjukhuset, utvidga personalens kunnande samt stöda verksamheten vid sjukhuset.

På dessa sidor hittar du kontaktuppgifter till den etiska kommittén, uppgifter om VTR-forskning och blanketter för Vasa centralsjukhusets forskningsansökan.

 

Tilläggsuppgifter:

Forskningsskötare Susann Brunell
Sjukvårdsförvaltning, G4
email: fornamn.efternamn@vshp.fi