Med stöd av lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården (552/2019) kan man få tillgång till uppgifter som finns i VSVD:s register för de användningsändamål som definieras i nämnda lag. Information om de registeruppgifter som avses i ifrågavarande lag kan fås per e-post aineistoneuvonta@vshp.fi.

Mer information hittas på www.findata.fi.

 

26.01.2021 redaktion_toimitus