Medicinska och vårdvetenskapliga stipendier samt stipendier från Rauno och Anne Puolimatka Säätiö för år 2022 kan sökas innan 31.10.2022 kl 15

Stipendier delas ut till all medicinskt och vårdvetenkapligtforskningsarbete inom Egentliga Finlands SVD

Specifika områden:

- pediatri och pediatrisk hematologi,

- urologi,

- infektionssjukdomar,

- ögonsjukdomar

Stipendiet kan också användas som resestipendie.

Linken till ansökaningsblanketten

Link till Tyks Säätös websida med annonsen om stipendiet,

Ansökan skall göras på Tyks säätiö blankett och skall innehålla forskningsplan, plan för användningen av stipendiet och plan till tidigare ansökta och mottagna stipendier.

Ansökan skickas elektroniskt till tykssaatio@tyks.fi

Den som mottar stipendiet skall göra en utredning om användningen av stipendoet inom är 2022.

Förfrågningar riktas till verksamhetschef Minna Lukkarinen, tel: 040 701 7876, e-post: minna.lukkarinen@utu.fi

06.10.2021 Forskningsskötare 1