Anslag för att stöda våra postdoktorer inom specialupptagningsområdet, som returenerar till Finland utomlands, ansökningen avslutas den 29 oktober 2021

Det har reserverats 60 000 euro till utdelning för att stöda postdoktorer, som returnerar till Finland, för att deras postdoktorala forskningsarbete skall kunna fortsätta oavbrutet.

Anslag kan ansökas senast den 29 oktober 2021 med ett  fritt formulerat ansökan till forskningsöverläkaren. Beslutet  fattas av chefsläkaren, ordförande för specialupptagningens forskningskommite, enligt den proposition som görs av forskningsöverläkarens.

I ansökan (max längd 5 sidor med kostnadsberäkningar) ska redogöras för den  postdoktorsforskning som utförts utomlands och eventuella publikationer som uppkommit av forskningen och hur forskningen kommer att fortsätta i Finland samt en  kostnadsberäkning för det fortsatta arbetet. Anslaget ges bara en gång till forskaren och returet skall ha skett inom ett år

Finansieringen kan användas omedelbart efter att beslutet fattats under innevarande år, och inom 2022.

Päivi Rautava, Forskningsöverläkare

Egentliga Finlands SVD/ Forskningsservice

06.10.2021 Forskningsskötare 1