Vasa centralsjukhus blankett för ansökning av forskningstillstånd

Ansökning om tillstånd för lärdomsprov, universitets studerande

 

Forskningsansökan med bilagor returneras till planeringschef, adressen:

Vasa centralsjukhus

Sjukvårdsförvaltning/ X7

Pia Wik

Sandviksgatan 2-4

65130 Vasa

 

Tilläggsuppgifter: planeringschef Pia Wik,

email: förnamn.efternamn@vshp.fi

29.07.2016 Lääketieteen opetus