Forskningstillstånd från Vasa centralsjukhus söks med följande blankett:

Vasa centralsjukhus blankett för ansökning av forskningstillstånd

 

Blankett för anhållan om forskningstillstånd för universitetsstuderandes avhandling:

Ansökning om tillstånd för lärdomsprov, universitets studerande

 

Anvisning avsedd för yrkeshögskolestuderandes lärdomsprov och blankett för ansökan om forskningstillstånd:

Anvisningar för lärdomsprov vid yrkeshögskolorna

 

Forskningsansökan med bilagor returneras till utbildningsplanerare, adressen:

Vasa centralsjukhus

Sjukvårdsförvaltning/ G4

Katri Pöntinen

Sandviksgatan 2-4

65130 Vasa

 

Tilläggsuppgifter: utbildningsplanerare Katri Pöntinen,

email: förnamn.efternamn@vshp.fi

17.10.2017 sairaanhoidonhallinto