Forskningstillstånd från Vasa centralsjukhus söks med följande blankett:

Vasa centralsjukhus blankett för ansökning av forskningstillstånd

 

Blankett för anhållan om forskningstillstånd för universitetsstuderandes avhandling:

Ansökning om tillstånd för lärdomsprov, universitets studerande

 

Forskningsansökan med bilagor returneras till forskningsskötare, adressen:

Vasa centralsjukhus

Sjukvårdsförvaltning / G4

Susann Brunell

Sandviksgatan 2-4

65130 Vasa

 

Tilläggsuppgifter: forskningsskötare, förnamn.efternamn@vshp.fi, tel 040 649 3113

 

Anvisning avsedd för yrkeshögskolestuderandes lärdomsprov och blankett för ansökan om forskningstillstånd:

Anvisningar för lärdomsprov vid yrkeshögskolorna

Forskningsansökan med bilagor returneras till serviceområdets överskötare.

 

Tilläggsuppgifter: utvecklingsöverskötare Susanne Salmela, förnamn.efternamn@vshp.fi, tel. 06-213 2402, 044-323 2402

16.01.2018 sairaanhoidonhallinto