ÅUS informerar om att ansökningsprocessen till stipendium från Medicinska fakulteten för vetenskaplig forskning inom reumatologi har startats. Ansökningstiden: 3.2.- 22.2.2021

Stipendium från Medicinska fakulteten för vetenskaplig forskning

Stipendiet till reumatologisk forskning grundar på donation från Aino Tabermans och Urpo Huunonens testament.

Stipendiet är avsett för medicinska forskare som är specialiserade på klinisk reumatologiforskning. Stipendiet kan sökas av personer som bedriver medicinsk forskning vid Åbo universitet eller Åbo universitetscentralsjukhus som har en forskningsanslutning till fakulteten för medicin vid Åbo universitet.

 

ANSÖKNINGSTID: 3.2.- 22.2.2021

 

ANSÖKAN OM STIPENDIET: Stipendiet måste användas inom år 2022.

 

STIPENDIEBELOPP: Stipendiet delas ut upp till högst 75 000 EUR. Den sökande måste ange det begärda beloppet på ansökningsblanketten.

 

ANSÖKAN: Ansökan om bidrag kommer att skickas in elektroniskt via Webropol-systemet senast den 22 februari 2021 kl. 23:59:59. Ansökan om bidrag måste åtföljas av sökandens CV, publikationslista och forskningsplan (högst 5 sidor).

LINK TILL ANSÖKNINGSBLANKETTEN: https://link.webropolsurveys.com/S/2AEADA62A1F70809 

 

Gratis publicering av en artikel i LWW / Wolter Kluwer Lippincott-tidskrifter / fri öppen tillgång Publicering i LWW / Wolter Kluwers Journals

FinELib-konsortiet har ingått ett avtal med Wolters Kluwer som inkluderar möjligheten att publicera ett begränsat antal öppna artiklar gratis under CCBY- eller CCBY-NC-ND-licenser. I år (2021) kommer forskare från Åbo universitet / ÅUS att ha möjlighet att publicera 12 artiklar gratis, dvs helt gratis. 2021 är TY-koden i Wolters Kluwers betalningssystem enligt instruktionerna nedan FinTurku21.

 

Publikation i Wolters Kluwer Health / Lippincott - instruktioner för författare (inkluderar en lista över tidskrifter där OA-koden kan användas):

 

https://finelib.fi/oa-julkaiseminen-wolters-kluwer-lippincott-lehdissa/

 

Open Access Publishing i Wolters Kluwer Lippincott Journals

 

FinELib-konsortiets avtal med Wolters Kluwer Health erbjuder författare en möjlighet att publicera sina artiklar under CC BY eller CC BY-NC-ND-licensen med fri öppen åtkomst.

 

Du behöver en kod och det är för Åbo universitet / TYKS: FinTurku21.

 

Du hittar mer information via dessa länkar:

https://finelib.fi/open-access-publishing-in-wolters-kluwer-lippincott-journals/

 

Mer information:  

Jouni Leinonen

tietoasiantuntija/information specialist

Turun yliopiston kirjasto / Turku University Library

20014 Turun yliopisto / 20014 University of Turku

+358 (0)29 4503 710 / +358 (0)50 353 7545

jouni.leinonen@utu.fi

 

med vänliga hälsningar,

Susanna Laurén

Tutkimuspäällikkö, Turun kliininen tutkimuskeskus, TurkuCRC

Käyntiosoite: TYKS, rakennus 9, huone 221 p. 050 438 3709

18.02.2021 Forskningsskötare 1