VVSHP etiska kommitténs sidor

Kontaktuppgifter

E-postadress: eettinen.toimikunta(at)tyks.fi eller förnamn.efternamn(at)tyks.fi.

Etiska kommittén inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt täcker hela Åucs specialupptagningsområde.

Ansökan om utlåtande och övriga dokument skickas till adressen

Etiska kommitténs sekreterare
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
Åucs, U-sjukhuset Kinakvarngatan 4-8
UB3
PB 52
20521 Åbo

06.07.2021 Forskningsskötare 1