På grund av coronavirus, skjuts lediganslåendet av VTR-pengar upp till ett senare skede.Vi återkommer när läget har lugnat ner sig.

 

Med den här annonsen anslår ÅUCS:s specialupptagningsområdes forskningskommitté medel att ansöka statlig forskningsfinansiering för hälsoforskning på universitetsnivå år 2020

Ansökningstiden är 19.8-16.9.2019

 

ÅUCS:s specialupptagningsområdets (ERVA) statliga forskningsfinansiering delas ut enligt hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) till forskningsprojekt inom hälsoforskning på universitetsnivå som konkurrensutsatt finansiering. Specialupptagningsområdet omfattar verksamhetsområdena för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Satakunda sjukvårdsdistrikt och Vasa sjukvårdsdistrikt.

 

Syftet med forskningsfinansieringen är att främja utförandet av hälsoforskning på universitetsnivå inom hälso- och sjukvårdens servicesystem, främja hälso- och sjukvårdens kvalitet och patientsäkerhet samt producera information för utvecklingen av servicesystemet.

 

Finansiering kan sökas av en enskild forskare eller forskargrupp enligt ansökningsinstruktioner. Forskaren bör före inlämnande av ansökan försäkra sig om tillstånd från sin bakgrundsorganisation, eftersom en kommun som är huvudman för en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården, en samkommun, ett statligt sinnessjukhus eller en serviceproducent som bestäms genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet (1125/2013) enligt hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) kan ansöka om finansiering för hälsovetenskaplig forskning.

 

Ansökningarna bedöms i projektarbetsgrupper som består av experter inom medicin och inom övrig hälsoforskning. De centrala kriterierna är projektets vetenskapliga nivå och dess betydelse för utvecklandet av hälso- och sjukvården och hälsovårdssystemet. Vid bedömningen av s.k. storprojekt används dessutom utomstående experter.

 

Om projektfinansiering ansöks på separat ansökningsblankett. Ansökningsinstruktioner finns på adressen: http://www.vsshp.fi/sv/tutkijoille/rahoitus/Sidor/Rahoituksen-haku.aspx.

 

Ansökningstiden utgår 16.9.2019 klockan 15.45.

 

Tilläggsuppgifter fås av ordförandena för arbetsgrupperna: professor, forskningsöverläkare Päivi Rautava (klinisk forskning), tfn 050 300 5846 och professor Helena Leino-Kilpi (forskning om servicesystemet och konsekvensanalys), tfn 050 342 4384.

19.03.2020 undervisningsöverskötare