Statlig forskningsfinansiering, projektpengar, för hälsovetenskaplig forskning år 2017 anslås att sökas

Ansökningstiden slutar 20.3.2017 kl 15.45.

ÅUCS:s specialupptagningsområdets (ERVA) statliga forskningsfinansiering delas ut enligt hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) till forskningsprojekt inom hälsoforskning på universitetsnivå som kon­kurrensutsatt finansiering. Specialupptagningsområdet omfattar verksamhetsområdena för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Satakunta sjukvårdsdistrikt och Vasa sjukvårdsdistrikt. Finansieringen ersätter den tidigare så kallade specialstatsandelsfinansieringen.

Målen för den hälsovetenskapliga forskningenpå universitetsnivå är
1) att främja befolkningens hälsa och välfärd genom högklassig och effektiv hälsovetenskaplig forskning inom servicesystemet för hälso- och sjukvården
2) att främja hälso- och sjukvårdens kvalitet och patientsäkerheten
3) att producera ny information och se till att den sprids och utnyttjas inom hälso- och sjukvården och inom andra områden i samhället.

Finansiering kan sökas av en kommun eller en samkommun som inom ÅUCS:s specialupptagningsområde upprätthåller verksamhetsenhet för hälsovård, statens mentalsjukhus eller en serviceproducent föreskriven i social- och hälsovårdsministeriets förordning.

Ansökningarna bedöms i Vasa centralsjukhus vetenskapliga arbetsgrupp som består av experter inom medicin och övrig hälsoforskning. De centrala kriterierna är projektets vetenskapliga nivå och dess betydelse för utvecklandet av hälso- och sjukvården och hälsovårdssystemet.

Den vetenskapliga arbetsgruppen på Vasa centralsjukhus delar denna gång ut 65 827 euro.

Skicka ifylld ansökningsblankett till planeringschef Pia Wik

Adress:
Vasa centralsjukhus
Pia Wik
Sjukvårdsförvaltning X7
Sandviksgatan 2-4
65 130 Vasa

Ansökningsblankett

Ifyllningsanvisningar

 

Tilläggsuppgifter:
planeringschef Pia Wik | tfn (06) 2131809, pia.wik@vshp.fi

07.02.2017 Planeringschef