ÅUCS:s specialupptagningsområdes forskningskommitté anslår medel att ansöka statlig forskningsfinansiering för hälsoforskning på universitetsnivå år 2018. Ansökningstiden är 21.8-18.9.2017.

ÅUCS:s specialupptagningsområdets (ERVA) statliga forskningsfinansiering delas ut enligt hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) till forskningsprojekt inom hälsoforskning på universitetsnivå som konkurrensutsatt finansiering. Specialupptagningsområdet omfattar verksamhetsområdena för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Satakunda sjukvårdsdistrikt och Vasa sjukvårdsdistrikt.

Syftet med forskningsfinansieringen är att främja utförandet av hälsoforskning på universitetsnivå inom hälso- och sjukvårdens servicesystem, främja hälso- och sjukvårdens kvalitet och patientsäkerhet samt producera information för utvecklingen av servicesystemet.

Finansiering kan sökas av en enskild forskare eller forskargrupp enligt ansökningsinstruktioner. Forskaren bör före inlämnande av ansökan försäkra sig om tillstånd från sin bakgrundsorganisation, eftersom en kommun som är huvudman för en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården, en samkommun, ett statligt sinnessjukhus eller en serviceproducent som bestäms genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet (1125/2013) enligt hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) kan ansöka om finansiering för hälsovetenskaplig forskning.

Ansökningarna bedöms i projektarbetsgrupper som består av experter inom medicin och inom övrig hälsoforskning. De centrala kriterierna är projektets vetenskapliga nivå och dess betydelse för utvecklandet av hälso- och sjukvården och hälsovårdssystemet. Vid bedömningen av s.k. storprojekt används dessutom utomstående experter.

Om projektfinansiering ansöks på separat ansökningsblankett. Ansökningsinstruktioner finns på adressen

 http://www.vsshp.fi/sv/tutkijoille/rahoitus/Sidor/Rahoituksen-haku.aspx

Ansökningstiden utgår 18.9.2017 klockan 15.45.

Tilläggsuppgifter fås av ordförandena för arbetsgrupperna: professor, forskningsöverläkare Päivi Rautava (klinisk forskning), tfn  050 300 5846 och professor Helena Leino-Kilpi (forskning om servicesystemet och konsekvensanalys), tfn 050 342 4384.

OBS!

Tutkimusrahoitushaku vuodelle 2018 on avattu, hakuaika päättyy maanantaina 18.9.2017 klo 15.45.

Uutta tällä kierroksella:

- Pakollisena ORCID-tunnus, hakuohjeissa on lisätietoa.

- Aiemmin käytössä ollut ns. suurhankkeiden kategoria on poistettu, hakea voi korkeintaan 60.000 euroa (sis. yk-osuuden). Tällä kierroksella on mahdollisuus hakea rahoitusta myös konsortioihin.

 

Hakuohjeet löytyvät sairaanhoitopiirin nettisivuilta http://www.vsshp.fi/fi/tutkijoille/rahoitus/Sivut/Rahoituksen-haku.aspx,

ruotsinkieliset sivulta http://www.vsshp.fi/sv/tutkijoille/rahoitus/Sidor/Rahoituksen-haku.aspx

 

Tohtoritutkinnon hakulomakkeessa kysytään väitöskirjan rekisteröintivuotta, mikä on edellytys rahoituksen myönnölle. Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan haku tohtoritutkinnon opinto-oikeutta varten on 1.-20.9. eli nyt jätetyt hakemukset eivät ehdi sada päätöstä hakuajan päättymiseen mennessä. Tutkimusrahoitushaussa hyväksytään ne hakijat, jotka ovat hakeneet opinto-oikeutta 20.9. mennessä ja tästä on merkintä hakemuksessa.

Ehdollisen rahoituspäätöksen vuodelle 2018 tai vuosille 2018-2019 (päätös vuodelle 2017 liitteenä) saaneilla on mahdollisuus täyttää väliraportti eli lomake B, jolla he selvittävät projektin etenemistä. Väliraportilla on sama jättöaika kuin uusillakin hakemuksilla. Väliraportin jättäminen ajoissa on ehdoton vaatimus rahoituksen saamiselle.

25.08.2017 Planeringschef