Statlig forskningsfinansiering, projektmedel 2020, för hälsoforskning anslås att sökas, 20.1016.11.2020.

Ansökningstiden utgår 16.11 kl 15.45.

ÅUCS:s specialupptagningsområdets (ERVA) statliga forskningsfinansiering delas ut enligt hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) till forskningsprojekt inom hälsoforskning på universitetsnivå som kon­kurrensutsatt finansiering. Specialupptagningsområdet omfattar verksamhetsområdena för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Satakunta sjukvårdsdistrikt och Vasa sjukvårdsdistrikt. Finansieringen ersätter den tidigare så kallade specialstatsandelsfinansieringen.

I enlighet med 1 § Social- och hälsovårdsministeriets förordning (718/2013) är målen för den hälsovetenskapliga forskningen på universitetsnivå 1) att främja befolkningens hälsa och välfärd genom högklassig och effektiv hälsovetenskaplig forskning inom servicesystemet för hälso- och sjukvården, 2) att främja hälso- och sjukvårdens kvalitet och patientsäkerheten, 3) att producera ny information och se till att den sprids och utnyttjas inom hälso- och sjukvården och inom andra områden i samhället.

Den nu anslagna statliga forskningsfinansieringen kan sökas av anställda på en kommun eller en samkommun inom Vasa sjukvårdsdistrikt som upprätthåller verksamhetsenhet för hälsovård (Vasa centralsjukhus, social- och hälsovårdsverket i Jakobstad och hälsocentraler inom Vasa sjukvårdsdistrikt).

Beslut om utdelningen av forskningsanslag görs av en regionalt sammansatt arbetsgrupp inom Vasa sjukvårdsdistrikt. Användningstiden på den beviljade forskningsfinansieringen är 2 år.

Projektmedel kan användas för följande ändamål:

  • löner (forskare, forskningsassistenter mm.)
  • avgifter för laboratorie- och bilddiagnostiska undersökningar, mediciner
  • undersökningsapparatur, kemikalier, försöksdjur, IT-verksamhet
  • forskningslitteratur, publiceringskostnader samt resekostnader för kongresser där man håller föredrag i anknytning till forskningsprojektet (dagtraktamenten för kongressresor får ej ersättas med projektmedel)
  • övrig verksamhet och anskaffning som främjar den vetenskapliga forskningen        

Projektmedel beviljade åt doktorander (doktorsavhandlingar) är främst avsedda för forskningsledighet (forskarens lön).

Lönesättningen följer Vasa sjukvårdsdistikts tjänste- och arbetsvillkor. Alla lönekostnader, inklusive bikostnader, täcks med projektmedel.

Vid anskaffningar tillämpar man anskaffningsdirektiven på Vasa sjukvårdsdistrikt.

Projektets ansvarsperson ansvarar för att inte beviljade projektmedel överskrids.

Sökande vid organisationerna inom Vasa sjukvårdsdistrikts område skall sända sina ansökningar till Vasa centralsjukhus utvecklingsdirektör gärna i elektronisk form till:

Kontaktuppgifter:                     

Utvecklingsdirektör Tony Pellfolk

Sjukvårdsförvaltningen, X6

Sandviksgatan 2-4

65130 Vasa

e-post: tony.pellfolk@vshp.fi

telefonnummer. 040-1286327

Ansökningsblanketter och instruktioner kan fås av Tony Pellfolk eller på adressen:

https://www.vaasankeskussairaala.fi/sv/for-vardgivare/for-forskare/statlig-forskningsfinansiering-vtr2/

 

Ansökningstiden utgår 16.11.2020 klockan 15.45.

 

 

VTR forskning ansökningsblankett.doc

Ifyllningsanvisningar

 

 

23.10.2020 Redaktion_Toimitus