Statlig forskningsfinansiering, projektmedel 2021, för hälsoforskning. Den nu anslagna statliga forskningsfinansieringen kan sökas av anställda på en kommun eller en samkommun inom Vasa sjukvårdsdistrikt. Beslut om utdelningen av forskningsanslag görs av en regionalt sammansatt arbetsgrupp inom Vasa sjukvårdsdistrikt. Användningstiden på den beviljade forskningsfinansieringen är 2 år.

Statlig forskningsfinansiering VTR att sökas senast 10.12 kl 15.45.

 

Den nu anslagna statliga forskningsfinansieringen kan sökas av anställda på en kommun eller en samkommun inom Vasa sjukvårdsdistrikt som upprätthåller verksamhetsenhet för hälsovård (Vasa centralsjukhus, social- och hälsovårdsverket i Jakobstad och hälsocentraler inom Vasa sjukvårdsdistrikt). Info och blanketter finns också VCS www sidor och intra

Bilagor

  1. Info om VTR
  2. Anvisning
  3. Ansökningsblankett

 

Hälsningar,

Tony Pellfolk

Utvecklingsdirektör

Vasa sjukvårdsdistrikt

16.11.2021 Forskningsskötare 1