För medicine studerande, studerande inom vårdbranschen och övriga

I och med att Vasa centralsjukhus är ett tillräckligt stort sjukhus förmår man upprätthålla en mångsidig, medicinskt högstående och en för ett centralsjukhus exceptionellt självförsörjande verksamhet. Samtidigt är sjukhuset lagom litet för att alla anställda ska känna varandra och för att atmosfären ska kännas avslappnad och öppen. Sjukvårdsdistriktet har cirka 2 400 anställda, varav cirka 225 är läkare och cirka 1 600 arbetar inom vårdbranschen.

Vasa centralsjukhus är ett undervisningssjukhus som kan erbjuda en omfattande undervisningsverksamhet i medicin och inom vårdbranschen. Många specialiteter på sjukhuset kan erbjuda specialiseringsutbildning i medicin och undervisning inom vårdsektorn. Årligen specialiserar sig 50–60 läkare på Vasa centralsjukhus, samtidigt som cirka 14 000 vårdstuderande utför sin praktik på sjukhuset. Längden på utbildningarna varierar från specialområde till specialområde, och ansvaret för utbildningarna innehas av professorer och överläkare. Ansvaret för de vårdstuderandenas praktik innehas av läroinrättningarnas lärare och avdelningarnas avdelningsskötare.

I främsta hand är det studerande från de medicinska fakulteterna vid Helsingfors och Åbo universitet som deltar i den utlokaliserade grundutbildningen i medicin på Vasa centralsjukhus, men även studerande från andra universitet deltar sporadiskt i denna utbildning. Årligen cirka 500 studerande. För tillfället kan vi erbjuda undervisning närmast inom invärtesmedicin, kirurgi, anestesiologi, barnsjukdomar, gynekologi, öron-näs-strupsjukdomar, lungsjukdomar, psykiatri och allmänmedicin. Ansvaret för undervisningen bärs av professorer, kliniska lärare och överläkare vid de olika specialiteterna.

Vårdstuderandena kommer i främsta hand från läroinrättningarna i området. Men då det ser ut att alla praktikplatser inte kommer bli fyllda tar vi in studerande från hela Finland via Jobstep. Vårdstuderande finns på alla vårdavdelningar, polikliniker, åtgärdsenheter. Handledningen sköts av kliniklärare, handledande lärare och studieansvariga.