Välkommen till Vasa centralsjukhus!

Ankomst till Vasa sker bäst på söndag om praktikperioden börjar på måndag. Tågtidtabellerna finns på www.vr.fi eller www.matkahuolto.fi. Ni kan ansöka om reseersättningar direkt via universitetet.

För våra studerande har vi reserverat boxbostäder i Sunnanvik hos VOAS, adressen är Teirgatan 5 A. Angående lägenheternas praktiska arrangemang kontakta gärna utbildningsplaneraren, tfn 06 213 1722, 040 120 9259. Fastighetsservice (VOAS), dejour tfn 050 389 1839 (24 timmar/dygn).

Praktikperiodens första morgon kl 8.00 kommer utbildningsplaneraren och möter er till Vasa centralsjukhusets huvudaula. Efter morgoninformationen tar utbildningsplaneraren med er till respektive praktikområde. Lunch får ni äta i centralsjukhusets personalmatsal. Matsalens öppethållningstider är må–fre kl. 10.30–13.30. Centralsjukhuset ställer till förfogande skyddskläder åt studerande under studieperioden. Egna inneskor och personliga namnskyltar/smartkort medtas.

På Vasa centralsjukhus rekommenderar vi att du tar MRSA-kolonisationsodling från näsan på förhand om du:

    • arbetat på sjukhus, som har MRSA-epidemi
    • vårdat MRSA-positiva patienter på en kohortavdelning
    • har arbetat utomlands på ett sjukhus
    • har själv varit i sjukhusvård utomlands under de senaste 5 åren

Processen för den decentraliserande medicinska undervisningen

 Studiebostäder 

Ett pilotprojekt för interprofessionellt lärande

Ytterligare information fås av:

Janica Nyman 
Utbildningsplanerare
förnamn.efternamn@ovph.fi

 Träffa medicine kandidater!

Kontaktuppgifter

17.02.2022 Forskningsskötare 1