Vasa centralsjukhus satsar allt mera på studiehandledning och introduktion. Sedan år 2010 har en allmän introduktion hållits för vårdstuderande som kommer till centralsjukhuset för praktik.

I och med att erfarenheterna om praktiken har avgörande inverkan på den studerandes studiemotivation är det viktigt att arbetsplatserna satsar på handledning, inlärningsstöd och utvärdering. Det första steget i den här processen är att ge den studerande en vederbörlig handledning (SHM 2009: 18.)

Föreläsningens mål och innehåll

Syftet med den allmänna introduktionen är att fördjupa den studerandes förståelse för bl.a. organisationens verksamhet och grundläggande uppgift, värdegrund, ledningssystem samt goda tillvägagångssätt.

Introduktionen hålls måndagar i auditoriet D1 veckorna 2-21, utom vecka 14 och 18.

Vi träffas vid huvudingången måndagar kl. 8:00 för att först gå till klädutdelningen för att sen fortsätta med den gemensamma informations- och introduktionstillfället för läkar- och vårdstuderande i D1.

Alla studerande får under sina praktikperioder EN allmän introduktion. Obs! Ingen förhandsanmälning.

Förutom den allmänna introduktionen fortsätter även de enhetsspecifika introduktionerna av studerandena som tidigare.

Förverkligandet av samarbetsplanen

Praktikplanen har uppgjorts i samarbete med läroinrättningarna inom vårdbranschen och avdelningarna på Vasa centralsjukhus. Respektive avdelning har fått förhandsuppgifter av läroinrättningarna om de studerande som ska utföra sin praktik på avdelningen.

För att mottagningen av de studerande ska löpa så smidigt som möjligt under hela introduktionsprocessen vid Vasa centralsjukhus har även ett arbetspass för de studieansvariga inplanerats. Det här arbetspasset har anpassats utgående från den tidpunkt då studerandena inleder sin praktik.

 

Kolla även (Praktik inom vården):

https://www.vaasankeskussairaala.fi/yllapito/CMS/?language=sv#context=epi.cms.contentdata:///1833&viewsetting=viewlanguage:///sv 

 

Ansvarsperson

Susanne Salmela, utvecklingsöverskötare

02.01.2018 undervisningsöverskötare