Förutsättningar för en lyckad praktik är att (vård)studerande får information om verksamheten, ledningssystemet, goda tillvägagångssätt och projekt samt värdegrunden på Vasa centralsjukhus (VCS), m.m.

Den allmänna introduktionen hålls måndagar i auditoriet D1 veckorna 34-50 och den första allmänna introduktionen hålls måndagen 23.8.2021, men vecka 49 är introduktionen på tisdag 7.12. OBS! Ingen förhandsanmälan behövs.

Vi träffas vid huvudingången ca kl. 7:50/7:55 för att först gå till ett informationstillfället för studerande i D1, och sen till klädutdelningen ca 8:35 (förändringar i programmet meddelas här eller under "Info och annat i relation till Coronavirus).

Introduktionen ordnas nu för 34 studerande/gång och om det är flera så ordnas introduktionen i flera omgångar. 20 studerande/gång får samlas vid andra tillfällen. Anvisningarna kan emellertid ändras så följ med anvisningarna. Användningen av mask rekommenderas fortsättningsvis på sjukhuset. (11.8.2021)

Kolla alltid: Vårdstuderande - Info och annat i relation till Coronavirus

Se även:

Karta över sjukhusområdet i Sandviken

Karta över sjukhusområdet i Roparnäs      

Kolla alltid: Info och annat i relation till Coronavirus

Förutom den allmänna introduktionen fortsätter de enhetsspecifika introduktionerna av studerandena som tidigare.

ESKO & patientjournaler (på intra)

http://intra1.vsvd.local/tuki-ja-palvelut/it-palvelut/potilastietojarjestelmien-kayttoohjeet/esko-potilaskertomus/yleiset/

Videokirjasto/Videobibliotek:

http://intra1.vsvd.local/ajankohtaista/ala-ohita/videokirjasto-vks-tv/

Förverkligandet av samarbetsplanen

Praktikplanen har uppgjorts i samarbete med läroinrättningarna inom vårdbranschen och avdelningarna på Vasa centralsjukhus. Respektive avdelning har fått förhandsuppgifter om studerande som ska utföra sin praktik på avdelningen från Jobiili. Andra stadiets läronrättningar skickar en studerandelista till de avdelningar till vilka närvårdarstuderande kommer.

För att mottagandet av studerande ska löpa så smidigt som möjligt under hela introduktionsprocessen vid Vasa centralsjukhus har även ett arbetspass för de studieansvariga inplanerats. Arbetspasset har anpassats utgående från den tidpunkt då studerandena inleder sin praktik.

Kolla även Praktik inom vården 

Ansvarsperson

Susanne Salmela, utvecklingsöverskötare

23.08.2021 undervisningsöverskötare