Måndag 1.3

I enlighet med rådande anvisningar sker introduktionen nu med 6 personer/gånger och munskydd, men följ med "Info och annat i relation till Coronavirus".

 

Fredag 12.2.2021

I enlighet med rådande anvisningar sker introduktionen nu med 10 personer/gånger och munskydd, men följ med "Info och annat i relation till Coronavirus".

Se Info och annat i relation till Coronavirus

 

Fredag 12.2.2021

I enlighet med rådande anvisningar sker introduktionen nu med 10 personer/gånger och munskydd, men följ med "Info och annat i relation till Coronavirus".

Onsdag 14.10

Vasa centralsjukhus satsar på en god studerandehandledning och introduktion. Sedan år 2010 har en allmän introduktion hållits för vårdstuderande som kommer till centralsjukhuset för praktik och från år 2016 hålls den allmänna introduktionen tillsammans med läkarstuderande. Under de olika praktikperioderna får alla studerande EN allmän introduktion. Obs! Ingen förhandsanmälning. Föreläsningens mål och innehåll

Syftet med den allmänna introduktionen är att ge studerandes information om bl.a. organisationens verksamhet, ledningssystem och grundläggande uppgift, värdegrund samt goda tillvägagångssätt och projekt.

Den allmänna introduktionen hålls måndagar i auditoriet D1 veckorna 1-20 (utom  vecka 14) och den första allmänna introduktionen hålls måndagen 4.1.2021. Vi träffas vid huvudingången ca kl. 7:55 för att först gå till den gemensamma informations- och introduktionstillfället för vårdstuderande i D1 för att sen gå till klädutdelningen ca 8:45 (förändringar i programmet meddelas alltid här). I enlighet med rådande anvisningar sker introduktionen nu med 10 personer/gånger och munskydd, men följ med "Info och annat i relation till Coronavirus".

Förutom den allmänna introduktionen fortsätter de enhetsspecifika introduktionerna av studerandena som tidigare.

Se även: Vårdstuderande - Info och annat i relation till Coronavirus

Karta över sjukhusområdet i Sandviken

Karta över sjukhusområdet i Roparnäs      

Förverkligandet av samarbetsplanen

Praktikplanen har uppgjorts i samarbete med läroinrättningarna inom vårdbranschen och avdelningarna på Vasa centralsjukhus. Respektive avdelning har fått förhandsuppgifter om studerande som ska utföra sin praktik på avdelningen från Jobiili. Andra stadiets läronrättningar skickar en studerandelista till de avdelningar till vilka närvårdarstuderande kommer.

För att mottagandet av studerande ska löpa så smidigt som möjligt under hela introduktionsprocessen vid Vasa centralsjukhus har även ett arbetspass för de studieansvariga inplanerats. Arbetspasset har anpassats utgående från den tidpunkt då studerandena inleder sin praktik.

Kolla även Praktik inom vården 

Ansvarsperson

Susanne Salmela, utvecklingsöverskötare

21.05.2021 Redaktion_Toimitus