Vasa centralsjukhus satsar på en god studerandehandledning och introduktion. Sedan år 2010 har en allmän introduktion hållits för vårdstuderande som kommer till centralsjukhuset för praktik och från år 2016 hålls den allmänna introduktionen tillsammans med läkarstuderande. Under de olika praktikperioderna får alla studerande EN allmän introduktion. Obs! Ingen förhandsanmälning.

 

Föreläsningens mål och innehåll

Syftet med den allmänna introduktionen är att ge studerandes information om bl.a. organisationens verksamhet, ledningssystem och grundläggande uppgift, värdegrund samt goda tillvägagångssätt och/eller projekt.

 

Introduktionen hålls måndagar i auditoriet D1 veckorna 34-50. Ingen introduktion för sjukvårdområdets studerande under höstlovsveckan (v. 42).

Vi träffas vid huvudingången måndagar kl. 8:00 för att först gå till klädutdelningen och för sen fortsätta med den gemensamma informations- och introduktionstillfället för läkar- och vårdstuderande i D1.

 

Förutom den allmänna introduktionen fortsätter de enhetsspecifika introduktionerna av studerandena som tidigare.

 

Förverkligandet av samarbetsplanen

Praktikplanen har uppgjorts i samarbete med läroinrättningarna inom vårdbranschen och avdelningarna på Vasa centralsjukhus. Respektive avdelning har fått förhandsuppgifter om studerande som ska utföra sin praktik på avdelningen från Jobiili. Andra stadiets läronrättningar skickar en studerandelista till de avdelningar till vilka närvårdarstuderande kommer.

 

För att mottagandet av studerande ska löpa så smidigt som möjligt under hela introduktionsprocessen vid Vasa centralsjukhus har även ett arbetspass för de studieansvariga inplanerats. Arbetspasset har anpassats utgående från den tidpunkt då studerandena inleder sin praktik.

 

Kolla även (Praktik inom vården):

https://www.vaasankeskussairaala.fi/yllapito/CMS/?language=sv#context=epi.cms.contentdata:///1833&viewsetting=viewlanguage:///sv 

 

Ansvarsperson

Susanne Salmela, utvecklingsöverskötare

03.07.2019 undervisningsöverskötare