Handboken utgör en kort och allmän introduktion i studerandehandledning. De som handleder studerande ska på eget ansvar fördjupa sina kunskaper och hålla sig a jour med utvecklingen samt förmedla kunskapen vidare inom arbetsgemenskapen.

Handbok för studerandehandledning på Vasa centralsjukhus (21.12.2018).pdf 

 

Bilagorna finns i slutet av handboken, men bilagor 5, 8, 9 och 10 som är i pdf-format finns nedan.

 

OBS! Alla svenska och finska bilagor är inte exakt likadana.

20.01.2019 undervisningsöverskötare