VÄLKOMMEN ATT STUDERA OCH PRAKTISERA VID VASA CENTRALSJUKHUS (VCS)!

Vasa centralsjukhus är ett betydande undervisningssjukhus inom vårdsektorn i sjukvårdsdistriktet, där blivande sakkunniga i vårdbranschen (vårdstuderande) med olika inriktningsalternativ utför sin praktik. Antalet praktikdagar år 2019 var 17 721 dagar och år 2020 var antalet praktikdagar 12 650, vilket berodde på Covid-19.

 Vasa centralsjukhus är ett tvåspråkigt centralsjukhus, där vården ges på patientens modersmål (svenska eller finska).

Personalen talar svenska eller finska, men det utöver det finns det också en tvåspråkig personal.

Kolla alltid sidan

Info och annat i relation till Coronavirus.

Tisdag 9.2.2021

Studerandes praktik inleds igen från 15.2.2021, men gå in på länken ovan och kolla vad som gäller.

Detta gäller fortfarande:

Studerande rekommenderas att inte att jobba vid sidan om sin praktik på Vasa centralsjukhus, för att undvika spridning av virussjukdomar.

Onsdag 14.10

Studerande rekommenderas att inte att jobba vid sidan om sin praktik på Vasa centralsjukhus, för att undvika spridning av virussjukdomar.

Studerandes praktikperioder återupptas inom Vasa Sjukvårdsdistrikt från den 2.11.2020.

Onsdag 2.9.2020

Praktiken för vårdstuderande har påbörjats och vi gör nu en uppdatering av villkor för studerande. Vi fortsätter att följa kontinuerligt med hur situationen för Covid 19 utvecklar sig. Om coronasituationen förvärras, verksamheten ändras, eller om studerandes säkerhet inte kan garanteras så förbehåller vi oss rätten att avbryta studerandes praktikperioder på Vasa centralsjukhus.

Följande villkor gäller för studerande:

  1. Om studerande varit utomlands de senaste 14 dagarna före praktikperioden ska hon/han var i kontakt med avdelningsskötaren på respektive avdelning innan studerande börjar sin praktik.
  2. Studerande får inte ha förkylningssymptom.
  3. Studerande ska vara i kontakt med egen hälsovårdscentral vid misstanke om Covid 19 eller vid misstanke om att hon/han blivit utsatt för Covid 19.
  4. Vi önskar att studerande undviker situationer där det finns mycket folk i trånga utrymmen (t.ex. barer och nattklubbar) och avstånd inte kan hållas.

Alla studerande ska kolla följande video före praktiken:

https://www.youtube.com/watch?v=K1Z6bWdfppE

Kom ihåg allmänna hygienregler!

Se även Institutet för hälsa och välfärd:

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/anvisningar-och-bestammelser/allmanna-hygienregler 

samt

www.thl.fi/tvattahanderna

www.thl.fi/hostaratt 

 

Välkommen att studera och praktisera vid Vasa centralsjukhus

Vasa centralsjukhus är ett betydande undervisningssjukhus inom vårdsektorn i sjukvårdsdistriktet, där blivande sakkunniga i vårdbranschen (vårdstuderande) med olika inriktningsalternativ utför sin praktik. Antalet praktikdagar år 2018 var 20 425 och år 2019 var 17 721.

Erfarenheter från praktik har en avgörande inverkan på studerandes studiemotivation och därför är det viktigt att arbetsplatserna satsar på studerandehandledning, inlärningsstöd och utvärdering. Det första steget i den här processen är att ge studerande handledning som är av god kvalitet (SHM 2009: 18). Enheterna utser handledare för varje studerande redan före praktikperioden. Dessa handledare har till uppgift att stöda studerandens inlärning samt yrkesmässiga tillväxt och utveckling under praktikperioden.

Dessa sidor innehåller information för studerande som ska utföra sin praktik eller studier på Vasa centralsjukhus. Tilläggsinformation om praktiska studier och praktikperioder fås av handledare och/eller särskilt nämnda kontaktpersoner.

Språkintervjuer görs med studerande från nursing-program eller studerande med annat modersmål än svenska eller finska före praktiken börjar, på plats eller via Teams.

Fyll i nedanstående dokument (tystnadsplikt och klädutdelning), underteckna och ta med dig till den första dagen på praktik. Personsignum ska emellertid inte skrivas på dokumentet för tystnadsplikt och sekretess, utan det ges alltid genom att visa körkort eller identitetsbevis.

 

MRSA:

Före studerande kommer på praktik till Vasa centralsjukhus, ska MRSA vara utredd.

  • Om studerande själv varit patient på ett utländskt sjukhus (inom 5 år) görs en screening av mrsa.
  • Arbetat/varit på praktik på ett utländskt sjukhus/vårdanstalt (inom 1 år) görs en screening av mrsa.
  • På samma sätt ska mrsa-prov tas om man arbetat i hemlandet i förhållande till mrsa, på ett endemiskt sjukhus (TAYS och TÖÖLÖ) eller vårdanstalt (inom 1 år).

 

Kom ihåg att ge en praktikutvärdering via CLES (se länken nedan) för den är viktig!

Öppethållningstider för klädutdelningen (Sandviken): må-fre kl. 6.30-8.30 och 12.00-13.30.

Allmän introduktion för vårdstuderande

 

Första praktikdagen på sjukhuset:

Första praktikdagen för studerande på grund- eller profileringsnivå (10.8.2020).docx

 

 Praxis gällande arbetskläder

Studerande kvitterar ut dräkter, nyckel till klädskåp samt passagenyckel (röd) med begränsade rättigheter (fungerar endast till klädutdelningen och omklädningsrummet som delas av 2 studerande) från klädutdelningen. Det är tillåtet att ta max. två (2) dräkter/gång - kom ihåg att tömma arbetsdräktens fickor innan du sätter dräkten i bykpåsen som finns i omklädningsrummet.

Nycklarna returneras till klädutdelningen efter varje avslutad praktikperiod. Om arbetspunkten är obemannad när du returnerar nycklar, lämna då nycklarna i ett slutet kuvert i postlådan i F00. Glöm inte att akriva vem som är avsändare. Tappar du bort nyckeln så meddela klädutdelningen tel. 1206 eller 06-213 1206 så att den tas ur bruk, en nyckel kostar då 17 euro och en ny passagenyckel kostar 8,41 euro + moms. Avgiften för en nyckel som inte returenas är 34 euro + moms.

CLES-utvärdering (byt språk upp på höger kant i utvärderings blankett)

24.04.2021 undervisningsöverskötare