Välkommen att studera vid Vasa centralsjukhus

Vasa centralsjukhus är ett betydande undervisningssjukhus inom vårdsektorn i sjukvårdsdistriktet, där blivande sakkunniga i vårdbranschen, med olika inriktningsalternativ, utför sina praktikperioder. Årligen uppgår antalet studiedagar till  14 000 stycken. Redan före praktikperioden utser enheterna en egen eller egna handledare för varje studerande. Dessa handledare har till uppgift att stöda den studerandens inlärning samt yrkesmässiga tillväxt och utveckling under praktikperioden.

Dessa sidor innehåller information för studerande som skall utföra sin praktik eller studier på Vasa centralsjukhus.

Tilläggsinformation om praktiska studier och praktikperioder fås av handledare och särskilt nämnda kontaktpersoner.

Fyll i nedanstående dokument (tystnadsplikt och klädutdelning), underteckna och ta med dig den första dagen på praktik. Ta en kopia av dokumentet för tystnadsplikt och sekretess, spara det för kommande praktikperioder på Vasa centralsjukhus.

 

Öppethållningstider för klädutdelningen (Sandviken): må-fre kl. 6:30-8:30 och 12:00-13:30.

 

Gå även in på länken om Allmän introduktion för vårdstuderande (länken nedan).

https://www.vaasankeskussairaala.fi/yllapito/CMS/#context=epi.cms.contentdata:///1831&viewsetting=viewlanguage:///sv 

 

Första praktikdagen:

Här hittas information om när studerande börjar sin praktik på avdelning och/eller poliklinik.

Första praktikdagen ensimmäinen harj päivä (oktober 2016).docx

 

Praxis gällande arbetskläder >>

 

Efter avslutad praktikperiod ge din CLES-utvärdering via länken nedan:

https://www.awanic.fi/haipro/21/qpro/julkinen/kysely.asp?kohdeid=21&julkaisuid=6&avain=s1a1h7a4v2&orgid=8&kieli=SWE

16.01.2018 undervisningsöverskötare