VÄLKOMMEN ATT STUDERA OCH PRAKTISERA VID VASA CENTRALSJUKHUS (VCS)!

Vasa centralsjukhus är ett betydande undervisningssjukhus inom vårdsektorn i sjukvårdsdistriktet, där blivande sakkunniga i vårdbranschen (vårdstuderande) med olika inriktningsalternativ utför sin praktik. Antalet praktikdagar år 2019 var 17 721 dagar och år 2020 var antalet praktikdagar 12 650, vilket berodde på Covid-19.

Vasa centralsjukhus är ett tvåspråkigt centralsjukhus, där vården ges på patientens modersmål (svenska eller finska).

Personalen talar svenska eller finska, men utöver det finns det också en tvåspråkig personal.

Viktigt - Kolla alltid sidan

Info och annat i relation till Coronavirus.

Alla studerande ska kolla följande video före praktiken:

https://www.youtube.com/watch?v=K1Z6bWdfppE

Kom ihåg allmänna hygienregler!

Se även Institutet för hälsa och välfärd:

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/anvisningar-och-bestammelser/allmanna-hygienregler  

samt

www.thl.fi/tvattahanderna  

www.thl.fi/hostaratt 

 

Välkommen att studera och praktisera vid Vasa centralsjukhus

Vasa centralsjukhus är ett betydande undervisningssjukhus inom vårdsektorn i sjukvårdsdistriktet, där blivande sakkunniga i vårdbranschen (vårdstuderande) med olika inriktningsalternativ utför sin praktik. Antalet praktikdagar år 2018 var 20 425 och år 2019 var 17 721.

Erfarenheter från praktik har en avgörande inverkan på studerandes studiemotivation och därför är det viktigt att arbetsplatserna satsar på studerandehandledning, inlärningsstöd och utvärdering. Det första steget i den här processen är att ge studerande handledning som är av god kvalitet (SHM 2009: 18). Enheterna utser handledare för varje studerande redan före praktikperioden. Dessa handledare har till uppgift att stödja studerandens inlärning samt yrkesmässiga tillväxt och utveckling under praktikperioden.

Dessa sidor innehåller information för studerande som ska utföra sin praktik eller studier på Vasa centralsjukhus. Tilläggsinformation om praktiska studier och praktikperioder fås av handledare och/eller särskilt nämnda kontaktpersoner.

Språkintervjuer görs med studerande från nursing-program eller studerande med annat modersmål än svenska eller finska före praktiken börjar, på plats eller via Teams.

Fyll i nedanstående dokument (tystnadsplikt och klädutdelning), underteckna och ta med dig till den första dagen på praktik. Personsignum ska emellertid inte skrivas på dokumentet för tystnadsplikt och sekretess, utan det ges alltid genom att visa körkort eller identitetsbevis.

 

MRSA:

Före studerande kommer på praktik till Vasa centralsjukhus, ska MRSA vara utredd.

  • Om studerande själv varit patient på ett utländskt sjukhus (inom 5 år) görs en screening av mrsa.
  • Arbetat/varit på praktik på ett utländskt sjukhus/vårdanstalt (inom 1 år) görs en screening av mrsa.
  • På samma sätt ska mrsa-prov tas om man arbetat i hemlandet i förhållande till mrsa, på ett endemiskt sjukhus (TAYS och TÖÖLÖ) eller vårdanstalt (inom 1 år).

 

Kom ihåg att ge en praktikutvärdering via CLES (se länken nedan) för den är viktig!

Öppethållningstider för klädutdelningen (Sandviken): må-fre kl. 6.30-8.30 och 12.00-13.30.

Allmän introduktion för vårdstuderande

 

Första praktikdagen på sjukhuset:

Första praktikdagen för studerande på grund- eller profileringsnivå (21.8.2021).pdf

Principer som ska iakttas i vårdarbete:

  • Kom i tid till arbetspunkten och följ tiderna (också patienterna uppskattar punktlighet). Meddela praktikenheten om du blir sjuk.
  • Lunchpaus är 20 (30) min. Kom överens om lämplig tidpunkt. Matbiljetter säljs i kafeterian - FPA eller studerande kort (YH-stud.). Kaffepausen är 1 x 10 minuter.
  • Kom ihåg att tömma arbetsklädernas fickor innan de skickas till tvätteriet (dokument som innehåller personuppgifter, osv.)
  • Vi ska bemöta både patienter och varandra artigt och sakligt, även i telefon.
  • Vi hälsar på varandra på avdelningen/enheten
  • Parfym/smycken, piercingar, stark smink, strukturnaglar eller snus hör inte till vårdarbetet!
  • Rökfritt sjukhus: Rökrutor finns på gården.

 

 Praxis gällande arbetskläder

Studerande kvitterar ut dräkter, nyckel till klädskåp samt passagenyckel (röd) med begränsade rättigheter (fungerar endast till klädutdelningen och omklädningsrummet som delas av 2 studerande) från klädutdelningen. Det är tillåtet att ta max. två (2) dräkter/gång - kom ihåg att tömma arbetsdräktens fickor innan du sätter dräkten i bykpåsen som finns i omklädningsrummet.

Nycklarna returneras till klädutdelningen efter varje avslutad praktikperiod. Om arbetspunkten är obemannad när du returnerar nycklar, lämna då nycklarna i ett slutet kuvert i postlådan i F00. Glöm inte att akriva vem som är avsändare. Tappar du bort nyckeln så meddela klädutdelningen tel. 1206 eller 06-213 1206 så att den tas ur bruk, en nyckel kostar då 17 euro och en ny passagenyckel kostar 8,41 euro + moms. Avgiften för en nyckel som inte returenas är 34 euro + moms.

CLES-utvärdering (byt språk upp på höger kant i utvärderings blankett)

29.09.2021 undervisningsöverskötare