Välkommen att studera och praktisera vid Vasa centralsjukhus

Vasa centralsjukhus är ett betydande undervisningssjukhus inom vårdsektorn i sjukvårdsdistriktet, där blivande sakkunniga i vårdbranschen (vårdstuderande) med olika inriktningsalternativ utför sin praktik. Antalet praktikdagar år 2016 och 2017 var över 18 300.

Erfarenheter från praktik har en avgörande inverkan på studerandes studiemotivation och därför är det viktigt att arbetsplatserna satsar på studerandehandledning, inlärningsstöd och utvärdering. Det första steget i den här processen är att ge studerande handledning som är av god kvalitet (SHM 2009: 18). Enheterna utser handledare för varje studerande redan före praktikperioden. Dessa handledare har till uppgift att stöda studerandens inlärning samt yrkesmässiga tillväxt och utveckling under praktikperioden.

Dessa sidor innehåller information för studerande som ska utföra sin praktik eller studier på Vasa centralsjukhus. Tilläggsinformation om praktiska studier och praktikperioder fås av handledare och/eller särskilt nämnda kontaktpersoner.

Fyll i nedanstående dokument (tystnadsplikt och klädutdelning), underteckna och ta med dig till den första dagen på praktik. Personsignum ska emellertid inte skrivas på dokumentet för tystnadsplikt och sekretess, utan det ges alltid genom att visa körkort eller identitetsbevis.

KOM IHÅG att ge en praktikutvärdering via CLES (se länken nedan) för den är viktig!

Öppethållningstider för klädutdelningen (Sandviken): må-fre kl. 6.30-8.30 och 12.00-13.30.

Allmän introduktion för vårdstuderande

Första praktikdagen:

Här hittas information om när studerande börjar sin praktik på avdelning och/eller poliklinik.

Första praktikdagen

 Praxis gällande arbetskläder

Efter avslutad praktikperiod ska du ge din CLES-utvärdering

12.07.2018 Redaktion_Toimitus