Torsdag 28.5.2020

Praktiken för studerande börjar normalt hösten 2020 (vecka 34), men vi följer kontinuerligt med coronasituationen under hela sommaren.

Om coronasituationen förvärras, ändras snabbt, eller om studerandes säkerhet inte kan garanteras så förbehåller vi oss rätten att avbryta studerandes praktikperioder på Vasa centralsjukhus.

 

Följande villkor gäller för studerande:

1) Har inte varit utomlands de senaste 14 dygnen.

3) Har inte symptom på flunssa.

 

Alla studerande ska kolla följande video före praktiken:

https://www.youtube.com/watch?v=K1Z6bWdfppE

 

Kom ihåg allmänna hygienregler!

Se även Institutet för hälsa och välfärd:

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/anvisningar-och-bestammelser/allmanna-hygienregler 

samt

www.thl.fi/tvattahanderna

www.thl.fi/hostaratt 

 

Välkommen att studera och praktisera vid Vasa centralsjukhus

Vasa centralsjukhus är ett betydande undervisningssjukhus inom vårdsektorn i sjukvårdsdistriktet, där blivande sakkunniga i vårdbranschen (vårdstuderande) med olika inriktningsalternativ utför sin praktik. Antalet praktikdagar år 2018 var 20 425 och år 2019 var 17 721.

Erfarenheter från praktik har en avgörande inverkan på studerandes studiemotivation och därför är det viktigt att arbetsplatserna satsar på studerandehandledning, inlärningsstöd och utvärdering. Det första steget i den här processen är att ge studerande handledning som är av god kvalitet (SHM 2009: 18). Enheterna utser handledare för varje studerande redan före praktikperioden. Dessa handledare har till uppgift att stöda studerandens inlärning samt yrkesmässiga tillväxt och utveckling under praktikperioden.

Dessa sidor innehåller information för studerande som ska utföra sin praktik eller studier på Vasa centralsjukhus. Tilläggsinformation om praktiska studier och praktikperioder fås av handledare och/eller särskilt nämnda kontaktpersoner.

Fyll i nedanstående dokument (tystnadsplikt och klädutdelning), underteckna och ta med dig till den första dagen på praktik. Personsignum ska emellertid inte skrivas på dokumentet för tystnadsplikt och sekretess, utan det ges alltid genom att visa körkort eller identitetsbevis.

 

MRSA:

Före studerande kommer på praktik till Vasa centralsjukhus, ska MRSA vara utredd.

  • Om studerande själv varit patient på ett utländskt sjukhus (inom 5 år) görs en screening av mrsa.
  • Arbetat/varit på praktik på ett utländskt sjukhus/vårdanstalt (inom 1 år) görs en screening av mrsa.
  • På samma sätt ska mrsa-prov tas om man arbetat i hemlandet i förhållande till mrsa, på ett endemiskt sjukhus (TAYS och TÖÖLÖ) eller vårdanstalt (inom 1 år).

Proven ska tas två olika gånger, två på varandra följande dagar, hos studenthälsovården.

Kom ihåg att ge en praktikutvärdering via CLES (se länken nedan) för den är viktig!

Öppethållningstider för klädutdelningen (Sandviken): må-fre kl. 6.30-8.30 och 12.00-13.30.

Allmän introduktion för vårdstuderande

Information om första praktikdagen:

Första praktikdagen för studerande på grund- eller profileringsnivå (20.2.2020).docx

 

 Praxis gällande arbetskläder

Studerande kvitterar ut dräkter, nyckel till klädskåp samt passagenyckel (röd) med begränsade rättigheter (fungerar endast till klädutdelningen och omklädningsrummet som delas av 2 studerande) från klädutdelningen. Det är tillåtet att ta max. två (2) dräkter/gång - kom ihåg att tömma arbetsdräktens fickor innan du sätter dräkten i bykpåsen som finns i omklädningsrummet.

Nycklarna returneras till klädutdelningen efter varje avslutad praktikperiod. Om arbetspunkten är obemannad när du returnerar nycklar, lämna då nycklarna i ett slutet kuvert i postlådan i F00. Glöm inte att akriva vem som är avsändare. Tappar du bort nyckeln så meddela klädutdelningen tel. 1206 eller 06-213 1206 så att den tas ur bruk, en nyckel kostar då 17 euro och en ny passagenyckel kostar 8,41 euro + moms. Avgiften för en nyckel som inte returenas är 34 euro + moms.

Efter avslutad praktikperiod ska du ge din CLES-utvärdering

28.05.2020 undervisningsöverskötare