Det riksomfattande utvecklingsnätverket för studerandehandledning (ValOpe) har i juni 2017 uppdaterat kvalitetsrekommendationerna (svenska, finska och engelska) och som vi har tillstånd att använa.

Studerandehandledningens kvalitetsenkät Cles+T >>

14.11.2017 Undervisningsöverskötare