Arbetslivspraktik och inlärning i arbetet utgör en stor del av den yrkesmässiga progressionen och utvecklingen hos studerande inom vårdbranschen, varför cirka ett år av studietiden åtgår på olika arbetsfält. Således har kvaliteten på handledningen under praktiktiden mycket stor betydelse.

Syftet med den här förfrågningen är att ge varje vårdstuderande som utför sin praktik på Vasa centralsjukhus en möjlighet en möjlighet att ge feedback om handledningskvaliteten. Feedbacken ges med hjälp av en s.k. Cles+T-förfrågning (Copyright Saarikoski 2002 och 2008). Frågorna är fördelade i olika kategorier, där varje kategori består av ett eget frågebatteri. På basen av resultaten, som sammanställs till en rapport 1-2 gånger per år, kan handledningen utvecklas både på enhetsnivå och mellan vårdläroanstelterna och Vasa centralsjukshus. Det blir också möjligt att  jämföra resultaten på nationell nivå.

Det är fullständigt frivilligt att svara på förfrågningen och lättast kan den besvaras genast i samband med slutvärderingen av praktikperioden eller på A 1 maskin. Det tar cirka 10 minuter att svara på den. Vänligen observera att den tillfrågades identitet inte yppas i något skede av undersökningen. Det är viktigt att ge feedback om varje praktikperiod skilt för sig.

Cles+T-förfrågningen utesluter inte att den som svarat på förfrågningen också ger muntlig och/eller skriftlig feedback direkt till praktikenheten.

Kvalitetsförfrågning om handledning av studerande  

Fråga mera:

Praktiska frågor om förfrågningen besvaras av: undervisningsöverskötare.

Varje svar förtjänar ett stort tack!

16.02.2022 laatu