Strategiska mål och visioner för Vasa centralsjukhus är:

 • Den bästa patientupplevda kvaliteten i Finland.
 • Klienterna språkliga rättigheter tryggas.
 • Klienterna får service och effektfull vård snabbt, smidigt och i rätt tid.

 

 • Klienterna har tillgång till smidiga helheter och service- och vårdkedjor.
 • Flödeseffektiviteten höjs.
 • De förfaringssätt som skapas för att trygga patientsäkerheten används rutinmässigt.
 • Kvalitetssystemet följs.

 

 • Tillräckligt med kompetenta, serviceinriktade, motiverade och välmående anställda.
 • Tvåspråkigheten bland personalen.
 • Positiv inställning till utveckling, undervisning och forskning.
 • Nya verksamhetssätt introduceras genom tillämpning av digitala lösningar.

 

Utgående från de strategiska målsättningar presenteras förslag till teman för examensarbeten (se nedan) som har uppgjorts för att hjälpa studerande vid valet av tema.

 

Ämneshelheter för examensarbete inom social- och hälsovården

Studerande väljer från ämneshelheterna ett tema som intresserar och stöder inlärningen. Ämneshelheterna kan granskas ur olika kontextspecifika perspektiv.

Läroanstalten ansvarar för handledningen av examensarbetet. Studeranden bör diskutera det valda temaområdet med kontaktpersonen på fältet (se kontaktuppgifter nedan) som godkänner temat för sitt serviceområde. Läroanstalten ska även godkänna temat för lärdomsprovet.

 

1. KVALITET OCH PATIENTSÄKERHET

2. PATIENTCENTRERAD VÅRD/KLIENTCENTRERAD VERKSAMHET

3. PATIENTFLÖDE OCH VÅRDEFFEKTIVITET

4. NYA VERKSAMHETSSÄTT GENOM DIGITALA/HÄLSOTEKNOLOGISKA LÖSNINGAR

5. EVIDENSBASERAD VÅRD/VERKSAMHET

6. LEDARSKAP

 

Kontaktuppgifter

E-post: förnamn.efternamn@vshp.fi

 

Serviceområdet för bäddavdelningsvård: Överskötare Kosti Hyvärinen, 06-213 4350, 040-620 4823

Serviceområdet för öppenvård: Överskötare Lisa Sundman, 06-213 2602, 044-660 8245

Serviceområdet för akutvård: Överskötare Saija Seppelin, 06-213 4303, 040-653 1726

Serviceområdet för psykiatri: Överskötare Tanja Jaakola, 06-213 4808,044-323 4808

Serviceområdet för kvinnor och barn samt diagnostikcenter: Överskötare Birgitta Ivars, 06-213 1807, 044-323 2270

Serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner: Satu Hautamäki, 06-213 2599, 040-183 9093

 

Kvalitetschef: Mari Plukka, 06-213 4803, 040-668 2212

Sakkunnig i vårdarbetet: Carola Wisur-Hokkanen, 06-213 1902, 044-323 1902

Utvecklingschef: Kalle Ylinampa, 06-213 4809, 044-648 5299

Utvecklingsöverskötare: Susanne Salmela, 06-213 2402, 044-323 2402

23.03.2017 undervisningsöverskötare