• I lärdomsprovet ska man beskriva olika modeller för implementering av evidensbaserad vård.
  • Lärdomsprovet ska inrymma en beskrivning av evidensbaserade vårdmetoder.
  • I lärdomsprovet ska man beskriva hur sjukhuspersonalen kan stöda patienten/kunden att skapa en positiv jagbild i samband med att vikten sjunker.
  • I lärdomsprovet ska man beskriva kostrådsmaterial som används efter fetmaoperationer.
  • I lärdomsprovet ska man undersöka motionsråd som kan användas av överviktiga patienter då vikten sjunker kraftigt innan en fetmaoperation och som fungerar som underlag för anvisningar (för fysioterapeuter).
  • I lärdomsprov ska man beskriva konkreta råd som yrkespersoner inom hälso- och sjukvården gett till patienter med ett överdrivet motionsbehov (för fysioterapeuter).
  • I lärdomsprovet ska man jämföra muskelmassan hos en patientgrupp som följer motionsråd givna av fysioterapeuter och en jämförelsegrupp som följder normala motionsråd, t.ex. 3 månader innan operation (för fysioterapeuter).
27.03.2017 undervisningsöverskötare