STEPPI - Grundvårdens kvalitet

Steppi är ett utvecklings- och forskningsprojekt gällande grundvårdens kvalitet. Idén till projektet utgår från verksamhetsbehov och observationer som gjorts på fältet i förhållande till vårdens kvalitet och dokumentering. Målsättningen med projektet är en kvalitativ grundvård, skapande av och ibruktagande av minimikriterier för grundvårdens kvalitet, överenskommelse om enhetliga verksamhetssätt som grundar sig på patientens behov och utvecklande av en beskrivande dokumentering.

Se tabellen nedan

Tabell. Grundvårdens delområden och vårdtyngd.xlsx

30.12.2019 undervisningsöverskötare