Ledarskapsmodell för svåra situationer förknippade med bemötande

  • I lärdomsprov ska man behandla utmaningar förknippade med antingen det ömsesidiga bemötandet bland personalen eller bemötandet av patienter.

Etiskt ledarskap och patientsäkerhet

  • I lärdomsprovet ska man beskriva hur etiskt ledarskap har anknutits till patientsäkerhet och/eller behandla den bästa praxisen som används inom detta område på enheter/sjukhus (litteraturöversikt).

Evidensbaserat ledarskap

  • I lärdomsprovet ska man beskriva den bästa praxisen som används på enheter/sjukhus i samband med evidensbaserat ledarskap.
06.03.2020 Redaktion_toimitus