Framtidens digitala sjukhus

  • I lärdomsprovet ska man behandla teorin för digitalisering och beskriva olika sjukhusorganisationers planer för digitalisering. I arbetet ska man sammanställa en generell syn över aktuella trender då sjukhusorganisationer går mot en digitaliserad verksamhet. Förutsättningen är att resultatet ska bestå av olika modeller som kan användas för att ändra på verksamhets- och servicehelheterna för att sjukhusorganisationer ska kunna förverkliga en digitaliseringsprocess. Resultatet ska också inrymma digitala ämnesområden som ska kunna tillgodogöras om verksamhetsmodeller för ”ett digitalt hopp” redan finns att tillgå.
  • I lärdomsprovet ska man beskriva vårdpersonalens syn på digitala hjälpmedel.
  • I lärdomsprovet ska man betrakta och/eller beskriva digitala tjänster inom primärvården.
06.03.2020 Redaktion_toimitus